Projekt „Lepsze życie”

asos_logo_pdf

Projekt „Lepsze życie” to kolejna edycja przedsięwzięcia realizowanego w  ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na  lata 2014-2020.

Główny cel projektu to poprawa poczucia bezpieczeństwa finansowego seniorów, którzy ponoszą skutki nieświadomych decyzji związanych z braniem pożyczek, kredytów czy przekazywaniem darowizny. Osoby starsze, jak wynika z badań, coraz częściej borykają się z problemem nadmiernego zadłużenia. Istnieje zatem realna potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych, które podniosą poziom wiedzy i zachęcą do przemyślanego gospodarowania swoimi finansami a przy tym zaktywizują tę powiększającą się z roku na rok grupę społeczną.

Adresatami projektu jest grupa co najmniej 5000 osób starszych (po 60 r. ż), które mieszkają na terenie m. st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób w wieku 60 plus, niezależnie od  sytuacji materialnej, społecznej czy zdrowotnej.

Priorytetowe działania projektu „Lepsze życie” to:

  • tematyczne spotkania edukacyjne poświęcone m.in. profilaktyce i ochronie przed zadłużeniem; sposobom wychodzenia z nadmiernego zadłużenia; aktywizacji seniorów w środowisku lokalnym
  • wykorzystanie internetu jako narzędzia edukacyjnego i aktywizującego seniorów, gruba na FB „W jedności siła” oraz newsletter „Wiemy co w trawie piszczy”
  • wolontariat dla seniorów realizowany m. in. w formie dyżuru telefonicznego i korespondencji elektronicznej – „SOS dla seniora”
  • opracowanie aktualnej wersji poradnika „Obywatelski Niezbędnik Seniora”

Realizacja projektu „Lepsze życie” to szansa dla osób w wieku 60 plus na  wzrost ich wiedzy na temat podejmowania bezpiecznych decyzji związanych z wydawaniem, inwestowaniem, oszczędzaniem i  przekazywaniem pieniędzy, które nierzadko były odkładane przez całe życie. Projekt ten jest doskonałą możliwością aktywizacji seniorów, by nie tylko sami korzystali z różnych form wsparcia obywatelskiego, lecz także chętnie włączali się w pomaganie innym osobom, które nie potrafią samodzielnie rozwiązać swoich problemów finansowych.

 

Zapraszamy do odwiedzenia Biura Porad Obywatelskich przy ul. Gałczyńskiego 3 (Śródmieście) bądź do kontaktu przez e-mail bpowarszawa@gmail.com  lub telefonicznie pod numerem 22 828 12 95.