Oferta dla aktywnych seniorów

W związku z realizacją projektu „Aktywni obywatele – seniorzy” szczególnie serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariuszy w wieku 60+ z terenu dzielnic Warszawa Włochy i Praga Południe.
Oferujemy szkolenia i możliwość ciekawej pracy na rzecz aktywizacji seniorów w społeczności lokalnej.

Projekt jest wspófinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo-300x134

logo_FIO1d-300x156

Oferta dla mazowieckich organizacji pozarządowych

Zapraszamy do kontaktu z nami organizacje pozarządowe z terenu Mazowsza, zainteresowane uruchomieniem poradnictwa obywatelskiego.
Oferujemy możliwość przeszkolenia.

Projekt finansowany jest przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach zadania publicznego
?Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób?.

logo-wojewody-mazowieckiego-300x98

Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo-300x134

Zadanie  ?Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy? stanowi kontynuację realizowanych od 16 lat przez Biuro Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS działań na rzecz mieszkańców Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji, zmagających się z wieloma problemami. Jest  to świadczenie bezpłatnych, poufnych, otwartych dla wszystkich (bez względu na płeć, wiek, status materialny i społeczny) specjalistycznych  porad. Działania te oparte są o sprawdzoną, podlegającą badaniu jakości metodę pracy poradniczej, w tym metodę pracy z osobami zadłużonymi.
Usługi poradnicze świadczone są przez wykwalifikowanych w zakresie poradnictwa obywatelskiego doradców, posiadających umiejętności pracy z osobami znajdującymi się w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych.
W okresie realizacji zadania (1.12. 2012r. do 30.11.2015r.) Biuro Porad Obywatelskich planuje poszerzenie dostępu do poradnictwa obywatelskiego poprzez uruchomienie kolejnego ( 10 tego) punktu i  udzielenie 18 tys. porad 12 tys. mieszkańcom Warszawy.

Projekt „Świadomy senior”

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS realizuje projekt pt. ?Świadomy senior? współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012?2013. Zachęcamy do zapoznania się z ?Obywatelskim niezbędnikiem seniora?, który jest dostępny w siedzibie BPO oraz w warszawskich bibliotekach, uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora oraz domach dziennego pobytu. Ponadto, zapraszamy wszystkich Seniorów do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3 oraz wszystkich dzielnicowych punktach porad.

logo_Mpips-300x75

Poszukujemy Wolontariuszy!

Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie poszukuje wolontariuszy do projektu ?Senior-aktywny obywatel?.

Czym się zajmujemy?
Działalność Biura Porad Obywatelskich polega głównie na  świadczeniu nieodpłatnych porad – informacji prawnej w sprawach różnego typu. Są to kwestie m. in. mieszkaniowe, zadłużeń, świadczeń i inne.
Projekt ?Senior-aktywny obywatel? dotyczy aktywizacji społecznej osób starszych. W ramach projektu zostanie m.in. uruchomione stanowisko komputerowe przy którym wolontariusz będzie uczył zainteresowane osoby tego, jak korzystać z komputera i Internetu.

Kogo szukamy?
Ogłoszenie skierowane jest do osób zarówno młodych jak i seniorów-tych, którzy mają chęć wesprzeć  pracowników Biura i mają możliwość odbywania wolontariatu stałego w wymiarze min. 4 godzin tygodniowo.

Co możemy Ci zaoferować?
W Biurze Porad Obywatelskich pracują przeszkoleni doradcy z wieloletnim doświadczeniem. Praca w takim zespole, w którym panuje przyjazna atmosfera skutkuje oprócz satysfakcji z udzielonej pomocy oraz poznaniem nowego środowiska pracy zdobyciem doświadczenia zawodowego, które może być szczególnie istotne dla studentów prawa, administracji oraz takich kierunków jak np. resocjalizacja czy socjologia. Jeśli krąg Twoich zainteresowań jest inny- świetnie, możesz wesprzeć nas w innych dziedzinach. Znasz się na komputerach, nieźle radzisz sobie z grafiką lub jesteś biegły w Excelu? Możliwości współpracy są nieograniczone, każdy może wnieść istotny wkład w sprawne działanie Biura Porad.

Jaki jest zakres obowiązków wolontariusza?
Wolontariusz jest osobą pierwszego kontaktu ? rozmawia z klientami biura, informuje o sposobach i zasadach zapisów. Istnieje też możliwość uczestniczenia w poradach udzielanych klientom, a w miarę doświadczenia pracy w BPO – udziela porad klientom (po skonsultowaniu z doświadczonymi doradcami). Dodatkowo wykonuje inne bieżące zadania. Wykonując powierzone mu zadania wolontariusz stale wspierany jest przez doradców oraz opiekuna wolontariuszy.

Projekt ?Senior ? aktywny obywatel? jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Poradnictwo dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w Warszawie otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt ?Pełnoprawny obywatel? .

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z porad w następujących Biurach Porad Obywatelskich:
– BPO w Warszawie, z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 3 w Warszawie, nr tel. 22 828 12 95, (zapraszamy też do lokalnych punktów)

– BPO w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A, w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr tel. 722 397 182 (zapraszamy też do punktów w Waśniowie i Kunowie)

-BPO w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Markowej 22 w Rudzie Śląskiej, nr tel. 692-328-733

– BPO w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, nr tel. 665 16 60

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu województw mazowieckiego, świętokrzyskiego,  śląskiego i dolnośląskiego do korzystania z porad w trudnych spraw życiowych, w szczególności w problemach dotyczących świadczeń finansowych i zasiłków, w sprawach mieszkaniowych, zadłużeń, spadkowych, rodzinnych oraz innych.

Projekt „Długi – wspólny problem”

 

swiss

W dniu 8 maja 2013 r. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS zawarło z ECORYS Polska     Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego  Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Długi – wspólny problem”.  Wartość dofinansowania: 131 727,17 CHF.

Zadłużenie mieszkania może stanowić bardzo poważny problem dla wielu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. W krajach Europy zachodniej funkcjonują od lat systemy wsparcia dłużników mieszkaniowych, natomiast w naszej, polskiej rzeczywistości, mamy niestety do czynienia z praktycznie zupełnym brakiem systemowych form wsparcia osób borykających się z długami mieszkaniowymi. Lukę tę ma wypełnić projekt ?Długi ? wspólny problem?, a ściślej, wypracowywany w jego ramach Model Aktywizacji Dłużnika, mający na celu niesienie pomocy osobom zadłużonych w aktywnym rozwiązywaniu swoich problemów.

Biuro Porad Obywatelskich zaprasza wszystkie osoby borykające się z zadłużeniem czynszowym do skorzystania z bezpłatnych porad w dwóch nowo uruchomionych punktach:

Praga Południe – w Stowarzyszeniu CAL przy ul. Paca 40 w poniedziałki w godz. 11.00-15.00

Praga Północ – w Klubie Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 w poniedziałki w godz. 12.00-16.00.

W dniu 20 września 2013 uruchomiono bezpłatną infolinię dla osób szukających wsparcia w rozwiązaniu swojego problemu zadłużenia mieszkaniowego. Zapraszamy w godzinach 9-17. tel. 800-509-059.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym projektem wszystkie instytucje, organizacje pożytku publicznego jak również prywatne osoby.

Nasz profil na FacebookOdwiedź nasz profil na Facebook!

Dołączcie do grona czytelników newslettera, w którym można znaleźć bieżące informacje na temat przebiegu projektu oraz analizę wielu przypadków wziętych „prosto z życia”.

Również Państwo możecie zabrać głos w dyskusji wypełniając poniższą, krótką, anonimową ankietę.

 

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych z terenu 4 województw.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w Warszawie otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt „Niepełnosprawny-pełnoprawny”. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego, realizowany od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z porad zarówno osobiście jak i telefonicznie, w następujących Biurach Porad Obywatelskich:
– BPO w Warszawie, z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 3 w Warszawie, nr tel. 22 828 12 95. Zapraszamy też do lokalnych punktów: Śródmieście, Bielany, Praga Północ, Mokotów, Praga Południe, Wola, Ursus, Wawer, Targówek

– BPO w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr tel. 722 397 182. Porady w głównej siedzibie, zapraszamy też do punktu w Kunowie.

– BPO w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Markowej 22 w Rudzie Śląskiej, nr tel. 692-328-733 oraz w Punkcie przy parafii Św. Józefa w Rudzie Śląskiej 1.

– BPO w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, nr tel. 665 16 60. Porady w głównej siedzibie oraz w punktach na terenie gmin: Kamienna Góra, Szczawno Zdrój, Głuszyca, Swidnica.

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego do korzystania z porad w trudnych spraw życiowych, w szczególności w problemach dotyczących świadczeń finansowych i zasiłków, w sprawach mieszkaniowych, zadłużeń, spadkowych, rodzinnych oraz innych, ulg dla osób niepełnosprawnych.

PFRON_logo