BIURO

PROJEKT LSW

Od 1 września Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej przystępuje do realizacji projektu „LSW dobry start, wspólna przyszłość”. Celem projektu jest reintegracja społeczna rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Czytaj więcej