Warsztaty

Biuro Porad Obywatelskich zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko pojętej tematyce zadłużeń.

Jeśli Ty lub Twoi bliscy jesteś zadłużony, nie radzisz sobie z wydatkami, komornik puka do Twoich drzwi, obawiasz się utraty mieszkania, to te warsztaty są dla Ciebie!

Na warsztatach uzyskasz odpowiedź m.in. na pytania:

  • Kto jest odpowiedzialny za opłaty za mieszkanie i za różnego rodzaju zadłużenia?
  • Jakie są konsekwencje zadłużeń, jakie kroki może wobec nas podjąć wierzyciel?
  • Kiedy możemy stracić mieszkanie?
  • Co zrobić gdy dziedziczymy długi?
  • Co może zając komornik?
  • Jak rozsądnie gospodarować pieniędzmi, czyli co to jest rodzinny budżet?
  • Czym jest upadłość konsumencka?

Uczestnicy warsztatów będą mieli także możliwość zadawania pytań w indywidualnych sprawach.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o kontakt pod nr telefonu
22 828 12 95

Warsztaty są organizowane w związku z realizacją projektu „Wsparcie dla zadłużonych” (projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji finansowany z funduszy EOG).

baner_eea

Restrukturyzacja czyli częściowe umorzenie długów czynszowych

Od 20 marca 2015 roku do 21 września 2015 roku, osoby, które mają zadłużenie za mieszkanie komunalne mogą w swojej dzielnicy składać wnioski o restrukturyzację zadłużenia.
Na czym polega restrukturyzacja? Generalnie na tym, że zobowiązujemy się do spłaty części zadłużenia (30 % lub 50%), regulowania systematycznie (przez 4 lata) opłat bieżących za mieszkanie, a wierzyciel jakim jest m.st Warszawa umorzy nam resztę.

Poniżej szczegóły:
1. Musimy wybrać korzystny dla siebie wariant. Są dwa:
I – spłata 30% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania porozumienia.
Ta opcja może być korzystna dla tych osób, które mają stosunkowo niskie zadłużenie lub mogą uzyskać wsparcie na ten cel od osób bliskich. Pożyczka na ten cel nie ma sensu, trzeba ją potem spłacić plus odsetki itp.
Uwaga! osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej – pożyczka, darowizna to także dochód. Uzyskując takie wsparcie można stracić prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Lepiej skorzystać z wariantu drugiego:
II -spłata 50% zadłużenia rozłożonego na raty do 30.09.2019r.

2. Złożyć wniosek w Urzędzie Dzielnicy.
Uwaga! we wniosku oświadczamy, że dług uznajemy. Osoby, które uważają że dług jest przedawniony lub toczą spór w sądzie o wysokość zadłużenia powinny dobrze się zastanowić czy taki wniosek składać.
We wniosku nie opisujemy swojej sytuacji, nie wyjaśniamy dlaczego doszło do zadłużenia, nie dołączamy dokumentów. Wybieramy tylko jeden z wariantów i uznajemy dług.

3. Urząd dzielnicy przygotuje dla nas do podpisania porozumienie.
W porozumieniu zobowiązujemy się do spłaty zadeklarowanej kwoty zadłużenia oraz do regularnego uiszczania opłat bieżących za mieszkania do 30.09.2019 czyli przez 4 lata. Możemy dwa razy do roku opóźnić się w spłacie, ale opóźnienie nie może przekroczyć 21 dni.

Jeśli komornik egzekwuje ten dług to Urząd wystąpi o umorzenie egzekucji. Uwaga! Komornik pobierze opłatę w wysokości 5% od kwoty niewyegzekwowanej.
Jeśli mamy zawarte porozumienie odnośnie spłaty zadłużenie z ZGN lub ze Skarbnikiem to automatycznie zostanie anulowane.

Kto nie może skorzystać z restrukturyzacji?
– osoby, których zadłużenie powstało po 30 września 2014
– osoby, które dewastowały mieszkania w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Jeśli wywiążemy się z zawartego porozumienia to pod koniec 2019 r nasze długi za mieszkanie zostaną umorzone.

Niestety umorzone długi to też dochód dla urzędu skarbowego, pomocy społecznej!!!
To oznacza, że urząd skarbowy będzie domagał się podatku od kwoty umorzone. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zawsze mogą prosić o umorzenie podatku.

W razie wątpliwości zapraszamy do skorzystania z pomocy doradców Biura Porad Obywatelskich.

Konsultacje społeczne

Od czerwca 2015 r. prowadzimy otwarte dla wszystkich mieszkańców Warszawy konsultacje społeczne dotyczące potrzeby zmiany niektórych lokalnych regulacji prawnych niekorzystnych dla mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych.

Skala zgłaszanych do Biura Porad Obywatelskich problemów oraz ich wpływ na sytuację wielu osób i rodzin zajmujących mieszkania wynajmowane od Miasta stanowiły impuls do szczegółowej analizy warszawskich uchwał regulujących politykę mieszkaniową. Uważamy, że zmiana co najmniej kilku przepisów może uchronić wiele osób i rodzin przed utratą mieszkania.

Biuro Porad Obywatelskich podjęło inicjatywę nagłośnienia skutków obowiązywania niektórych niekorzystnych przepisów w polityce mieszkaniowej m.st. Warszawy oraz sformułowania propozycji zmian. Zanim przedstawimy nasze propozycje władzom Miasta, poddajemy je pod ocenę mieszkańców Warszawy.
Zachęcamy do zapoznania się z opisem wybranych problemów i propozycji zmian znajdujących się w opisie projektu FIO. Propozycje zmian w lokalnej polityce mieszkaniowej m.st. Warszawa – czerwiec 2015 r.). Każdy może zagłosować za lub przeciw prezentowanym rozwiązaniom. Zachęcamy do zgłaszania innych problemów w obszarze warszawskiej polityki mieszkaniowej, takich którymi warto się zająć.

Zainteresowanych wyrażeniem opinii nt. proponowanych zmian, osoby bezpośrednio dotknięte negatywnymi konsekwencjami obowiązywania wymienionych lub podobnych przepisów lokalnego prawa mieszkaniowego lub których bliscy, znajomi znaleźli się lub mogą się znaleźć w takiej sytuacji, zapraszamy do Biura Porad Obywatelskich lub jednego z dziewięciu dzielnicowych punktów porad (adresy BPO i dzielnicowych punktów znajdują się w zakładce Kontakt z nami). Opinie, komentarze, własne propozycje zmian i innych niż przedstawione problemów mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych można zgłaszać również na profilu BPO na Facebooku
Konsultacje są prowadzone w ramach projektu ?Aktywni mieszkańcy? finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ? konkurs FIO 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.