Dobre praktyki

Model pracy z osobami zadłużonymi ? Biuro Porad Obywatelskich

Podejmując się pracy z osobami zadłużonymi trzeba mieć świadomość, iż praca ta wymaga poświęcenia dużo więcej czasu niż w przypadku osób z innymi problemami. Osoby zadłużone, które szukają pomocy  w rozwiązaniu  swojego problemu często nie wiedzą dokładnie jaki jest aktualny stan ich zadłużenia, jakie kroki zostały podjęte przez wierzycieli, na jakim etapie jest sprawa. Aby móc skutecznie im pomóc potrzebne jest dokładne ustalenie ich aktualnej sytuacji.  A to wymaga często podjęcia szeregu działań, np. przeprowadzenia analizy budżetu domowego, wystąpienia do wierzycieli czy do Biura Informacji Kredytowej.  Niejednokrotnie potrzebna będzie aktywna pomoc doradcy w tych kwestiach.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

 

 swiss-620x121

Projekt ?Długi ? wspólny problem? współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w związku z realizacją Projektu ?Długi – wspólny problem? realizowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego  Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy poszukuje osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i zorganizowanie międzynarodowej konferencji w dniu 12 września 2014r. .

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za:

 • zorganizowanie konferencji, w tym: przygotowanie listy uczestników, wynajęcie odpowiedniej sali, cateringu
 • współpracę z podwykonawcami (zadbanie o właściwą dokumentacje wydatków)
 • wynajęcie moderatora, polskich ekspertów, tłumaczy, fotografa (osoby do dokumentowania konferencji)
 • przygotowanie materiałów programowych i promocyjnych
 • opiekę nad uczestnikami konferencji
 • opracowanie podsumowania konferencji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3?letnie doświadczenie w poradnictwie obywatelskim
 • znajomość środowiska pozarządowych organizacji poradniczych
 • doświadczenie przy realizacji projektów społecznych z partnerem zagranicznym
 • pełna dyspozycyjność (praca w różnych godzinach, w tym możliwe wieczornych i weekendy)
 • umiejętności organizacyjne
 • duża odporność na stres
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie i umiejętność pracy w zespole oraz z zewnętrznymi partnerami
 • biegła obsługa pakietu MS OFFICE, Internetu
 • znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymagań: osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa lub przesłanie na adres mailowy: bpowarszawa@gmail.com do dnia 23 czerwca 2014r wraz z określeniem oczekiwanej kwoty wynagrodzenia. Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Decyzja o podjęciu współpracy zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko wybrani kandydaci.