Nowe przepisy w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS informuje, że 27 kwietnia 2023 r. w życie weszły przepisy mające wpływ na zachowanie ważności orzeczeń o niepełnosprawności, wydawanych podczas pandemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Aby zebrać szczegółowe informacje o swojej sytuacji, zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do kontaktu z doradcami Biura Porad Obywatelskich.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą tu uzyskać aktualne, rzetelne informacje oraz porady w indywidualnych, skomplikowanych sprawach.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS drugi rok realizuje projekt „Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces”.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego.

 

Starsi wiedzą więcej

Zachęcamy Państwa do lektury poradnika „Obywatelski niezbędnik seniora”, który został opracowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Poszukujemy Wolontariuszy!

Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie poszukuje wolontariuszy do projektu ?Senior-aktywny obywatel?.

Czym się zajmujemy?
Działalność Biura Porad Obywatelskich polega głównie na  świadczeniu nieodpłatnych porad – informacji prawnej w sprawach różnego typu. Są to kwestie m. in. mieszkaniowe, zadłużeń, świadczeń i inne.
Projekt ?Senior-aktywny obywatel? dotyczy aktywizacji społecznej osób starszych. W ramach projektu zostanie m.in. uruchomione stanowisko komputerowe przy którym wolontariusz będzie uczył zainteresowane osoby tego, jak korzystać z komputera i Internetu.

Kogo szukamy?
Ogłoszenie skierowane jest do osób zarówno młodych jak i seniorów-tych, którzy mają chęć wesprzeć  pracowników Biura i mają możliwość odbywania wolontariatu stałego w wymiarze min. 4 godzin tygodniowo.

Co możemy Ci zaoferować?
W Biurze Porad Obywatelskich pracują przeszkoleni doradcy z wieloletnim doświadczeniem. Praca w takim zespole, w którym panuje przyjazna atmosfera skutkuje oprócz satysfakcji z udzielonej pomocy oraz poznaniem nowego środowiska pracy zdobyciem doświadczenia zawodowego, które może być szczególnie istotne dla studentów prawa, administracji oraz takich kierunków jak np. resocjalizacja czy socjologia. Jeśli krąg Twoich zainteresowań jest inny- świetnie, możesz wesprzeć nas w innych dziedzinach. Znasz się na komputerach, nieźle radzisz sobie z grafiką lub jesteś biegły w Excelu? Możliwości współpracy są nieograniczone, każdy może wnieść istotny wkład w sprawne działanie Biura Porad.

Jaki jest zakres obowiązków wolontariusza?
Wolontariusz jest osobą pierwszego kontaktu ? rozmawia z klientami biura, informuje o sposobach i zasadach zapisów. Istnieje też możliwość uczestniczenia w poradach udzielanych klientom, a w miarę doświadczenia pracy w BPO – udziela porad klientom (po skonsultowaniu z doświadczonymi doradcami). Dodatkowo wykonuje inne bieżące zadania. Wykonując powierzone mu zadania wolontariusz stale wspierany jest przez doradców oraz opiekuna wolontariuszy.

Projekt ?Senior ? aktywny obywatel? jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Poradnictwo dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w Warszawie otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt ?Pełnoprawny obywatel? .

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z porad w następujących Biurach Porad Obywatelskich:
– BPO w Warszawie, z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 3 w Warszawie, nr tel. 22 828 12 95, (zapraszamy też do lokalnych punktów)

– BPO w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A, w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr tel. 722 397 182 (zapraszamy też do punktów w Waśniowie i Kunowie)

-BPO w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Markowej 22 w Rudzie Śląskiej, nr tel. 692-328-733

– BPO w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, nr tel. 665 16 60

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu województw mazowieckiego, świętokrzyskiego,  śląskiego i dolnośląskiego do korzystania z porad w trudnych spraw życiowych, w szczególności w problemach dotyczących świadczeń finansowych i zasiłków, w sprawach mieszkaniowych, zadłużeń, spadkowych, rodzinnych oraz innych.

swiss_contributionLogo

ZAPROSZENIE na KONFERENCJE

Dobiega koniec realizacji projektu ?Długi ? wspólny problem? realizowanego przez Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie – Stowarzyszenie CIS.

Projekt spotyka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy, a Doradcy Biura Porad, którzy wspomagają osoby zadłużone w rozwiązaniu ich problemu dysponują ogromnym materiałem, który może podstawą do stworzenia zintegrowanego programu pomocy osobom z zadłużeniem czynszowym.

Szansą na wymianę doświadczeń i wypracowanie systemu pomocy dla osób zadłużonych będzie międzynarodowa KONFERENCJA organizowana w dniu 12 września 2014r.

Uczestnikami konferencji będą polscy i zagraniczni eksperci zajmujący się problematyką zadłużeń, wykluczenia społecznego, partycypacji społecznej oraz przedstawiciele władz m.st. Warszawy, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pomagających osobom bezdomnym, doradcy Biura Porad Obywatelskich, którzy udzielali wsparcia osobom zadłużonym oraz sami odbiory projektu ? czyli osoby zadłużone.

Konferencja została wpisana w ramy Tygodnia Obywatelskiego VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Miejsce Konferencji:

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ?Stocznia?, Warszawa ul. Bracka 20b

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą przesłać swoje zgłoszenie do dnia 25 sierpnia 2014r, na adres mailowy: bpowarszawa@gmail.com w tytule maila wpisując: ?zgłoszenie na konferencje?. 

Informacji nt. konferencji udziela: Ewa Bartoszyńska, tel. 22 828-12-95

 

OFIP-Logotypy-do-dokumentow

Konferencja podsumowująca działania projektowe za nami!

Obrazek

swiss_contributionLogo

W zeszły piątek, 12 września odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Długi – wspólny problem”. Konferencja spotkała z bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 50 osób. Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwsza część to teoretyczne podejście do zjawiska ubóstwa w Polsce oraz przedstawienie rozwiązań problemu zadłużeń czynszowych w krajach europejskich. W tej części udział wzięli: prof. Ryszard Szarfenberg, Laurent Berthel – partner projektu oraz Jean -Louis Kiehl – ekspert z Francji – prezes Federacji CRESUS.

W drugiej części konferencji podsumowano działania projektowe oraz przestawiono opis praktycznego podejścia do problemu zadłużeń czynszowych. W tej części swoje prezentacje przestawili: Ija Ostrowska – dyrektor BPO przedstawiając ogólne informacje o projekcie, Paulina Sobieskak – Penszko, opisując socjologiczny portret osób zadłużonych, które korzystały z pogłębionej pomocy doradców Biura Porad Obywatelskich oraz Małgorzata Kaźmierczak – doradca BPO, która opowiedziała o pracy z dłużnikami czynszowymi oraz przestawiła rekomendacje do zmian w przepisach i procedurach, które umożliwiłyby większe możliwości działania w celu zminimalizowania problemu długów czynszowych. Rekomendacje te stanowiły podstawę do dyskusji panelowej, w której udział wzięli: Bogusława Biedrzycka – Dyrektor OPS Wola, Jean-Louis Kiehl – Prezes Federacji CRESUS, Witold Olender – Dyrektor ZGN Wola, Marcin Sobocki z Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, Beata Wrońska-Freudenheim – Dyrektor Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy oraz Julia Wygnańska z Kamiliańskiej Misja Pomocy Społecznej. Dyskusja była bardzo ciekawa i dynamiczna, aż odnosiło się wrażenie, że mogłaby trwać jeszcze kilka godzin, a i tak temat nie zostałby wyczerpany. Pokazuje to , jak ważnym i jednocześnie trudnym tematem jest problem zadłużeń czynszowych.

DSCN6344 P1050075 P1050088

P1050108 P1050149 P1050182

Konferencja odbyła się w ramach Tygodnia Obywatelskiego VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Materiały z konferencji:

OFIP-Logotypy-do-dokumentow

 

Krótki Przewodnik po Wirtualnym Świecie

logo-asos

Serdecznie zapraszamy do odbioru w biurze BPO przy ul. Gałczyńskiego 3 bezpłatnego poradnika korzystania z internetu pt. Krótki Przewodnik po Wirtualnym Świecie. Napisany został on z myślą o seniorach, jednak zachęcamy do zapoznania się z jego treścią każdego, kto chciałby zacząć swoją przygodę z komputerem i Internetem. Informacje przedstawione w broszurze pomogą m.in. przy stworzeniu konta poczty internetowej czy zapoznaniu się z forum internetowym. W szczególności starano się wskazać możliwości, jakie oferuje korzystanie z wyszukiwarki Google. Przedstawiono je na wielu przykładach tematycznie bliskich osobom starszym.
Poniżej znajdują się odnośniki, dzięki którym można pobrać elektroniczną wersję poradnika oraz ankietę na jego temat.
BPO-PrzewodnikPoWirtualnymSwiecie
Poradnik powstał w ramach projektu ?Senior ? aktywny obywatel? współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

załączniki:

Ankieta

 

Przebudowa naszej strony internetowej

Poszukujemy grafika komputerowego do przebudowy naszej strony internetowej (WWW.bpo.warszawa.pl) w celu zwiększenia jej funkcjonalności, dostępności i przejrzystości treści. W ramach zlecenia przewidujemy wykonanie dwóch infografik oraz odświeżenie wyglądu strony. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert wraz z portfolio i wstępną wyceną na adres bpowarszawa@gmail.com, z dopiskiem STRONA w temacie, do dnia 28 stycznia 2015.

Dofinansowanie na projekt „Senior aktywny obywatel”

logo-asos

     Projekt ?Senior ? aktywny obywatel?, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014?2020, jest kontynuacją działań podejmowanych na rzecz warszawskich seniorów przez Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie.

     Ideą projektu jest poprawa jakości życia seniorów dotkniętych: niedostatkiem, trudną sytuacją rodzinną, problemami mieszkaniowymi. Pomoc jest całkowicie bezpłatna, udzielana z zachowaniem pełnej poufności.

     W ramach projektu prowadzone będą spotkania edukacyjne obejmujące m.in. zagadnienia zakupów podczas prezentacji, zawierania umów przez telefon, konsekwencji poręczania kredytów i pożyczek, zaciągania kredytu na prośbę innej osoby, opieki nad osobą starszą niesamodzielna, spraw mieszkaniowych oraz własności i form jej przekazania.

     We wspomnianych sprawach, a także w wielu innych, doradcy BPO będą udzielać porad seniorom, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do szukania fachowej pomocy.

     Wiele przydatnych informacji jest dostępnych w Internecie. W siedzibie BPO uruchomiono stanowisko internetowe, przy którym można skorzystać z pomocy wolontariusza w wyszukiwaniu niezbędnych informacji oraz korzystaniu z poczty elektronicznej. Doradcy wraz z wolontariuszami będą pracowali również nad poradnikiem ?Krotki przewodnik po wirtualnym świecie?, zachęcającym do korzystania z Internetu i wyjaśniający jego przydatność w życiu codziennym.

     Uzyskanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach dla seniorów nie jest proste, gdyż informacje są bardzo rozproszone (różne ulgi przysługujące ze względu na wiek, ze względu na niepełnosprawność czy sytuację finansową). Nie ma takiego miejsca, w którym senior mógłby zapoznać się ze wszystkimi przywilejami. Dlatego, w celu zaspokojenia potrzeb grupy seniorów, doradcy BPO opracują ?Kalkulator ulg i uprawnień?, dzięki któremu dotarcie do wszystkich przywilejów będzie ułatwione. Osoby niemające komputera będą mogły skorzystać z niego przy pomocy doradcy lub wolontariusza BPO. Wyszukiwarka zostanie zamieszczona na stronie internetowej BPO. ?Kalkulator ulg? stanowić będzie odpowiedź na problem społeczny, jakim jest brak dostępu do informacji o uprawnieniach oraz niewiedza na temat tego, w czym Internet mógłby być przydatny seniorom.

     Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie BPO przy ul. Gałczyńskiego 3, telefonicznie pod numerem: (22) 828-12-95 lub e-mail: bpowarszawa@gmail.com.