Wspomóż nas, przekaż nam 1%

 

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (KRS 101748), prowadzące Biuro Porad Obywatelskich jest pozarządową organizacją pożytku publicznego.

Przyświeca nam idea obywatelskiej samopomocy. Udzielamy darmowych porad wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Z naszych usług w ciągu roku korzysta ponad 4000 osób.

Robimy dużo, z Państwa pomocą możemy więcej!

Wesprzyjcie Państwo naszą działalność przekazując 1% swojego podatku dochodowego za rok 2019. Przekazane pieniądze pomogą nam skuteczniej realizować pomocową misję poradnictwa obywatelskiego.

Spotkania z mieszkańcami

logo_fio1d

Zapraszamy mieszkańców Warszawy na spotkanie dotyczące spraw mieszkaniowych! Chętnie wysłuchamy Państwa opinii na temat zmian w przepisach warszawskiej polityki mieszkaniowej.

Harmonogram najbliższych spotkań:

  • 13 października o godz. 16.00 w Międzypokoleniowej Klubokawiarni przy ul. Anielewicza 3/5
  • 19 października o godz. 12.00 w Klubie Złotego Wieku przy ul. Jagiellońska 56
  • 21 października o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Karolkowej 58 A

Konsultację w Ursusie 20.X

 

logo_fio1d

20 października 2016 r. (w czwartek) odbędą się w Ursusie, w Domu Kultury Arsus, konsultacje prowadzone przez doradców Biura Porad Obywatelskich w Warszawie, dotyczące polityki mieszkaniowej m.st. Warszawy. Konsultacje odbędą się przy okazji obchodów Dni Seniora. Osoby, które chcą włączyć się w konsultacje zapraszamy do wyrażenia opinii na profilu FB Biura Porad Obywatelskich w Warszawie
https://www.facebook.com/bpowwarszawie/

Dobre życie całe życie

logoasos-2020

Biuro Porad Obywatelskich od 1 kwietnia b.r. realizuje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 projekt pt. „DOBRE ŻYCIE CAŁE ŻYCIE”. Jest on skierowany do seniorów, mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem i niską aktywnością społeczną, min. z powodu nadmiernego zadłużenia, doświadczanych problemów życiowych i niewystarczającej wiedzy na temat możliwości ich rozwiązania.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia seniorów i ich aktywizację. Zaplanowano działania adekwatne do potrzeb seniorów i uwzględniające ograniczenia związane z wiekiem, stopniem samodzielności, niepełnosprawnością oraz rodzajem problemów z jakimi seniorzy się zmagają. Odbiorcy projektu uzyskują zróżnicowane wsparcie zależnie od diagnozy ich sytuacji. Odbywa się indywidualna praca nad rozwiązywaniem konkretnych trudnych sytuacji, są porady telefoniczne oraz spotkania grupowe. Seniorzy dotknięci zadłużeniem otrzymują dodatkową pomoc, łącznie ze sporządzeniem wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (doradcy Biura Porad Obywatelskich posiadają certyfikaty trenerów edukacji finansowej Microfinance Centre).

Aktywizacji i integracji seniorów sprzyjają tzw. WARSZAWSKIE POSIADY, podczas których przy filiżance kawy lub herbaty i ciasteczkach, seniorom przekazywana jest wiedza na ważne tematy, odbywa się rozmowa o problemach, istnieje możliwość wymiany doświadczeń.

Realizację projektu wspierają zróżnicowani wiekowo wolontariusze – młodzi świadczą usługi w ramach BIURA PODAŃ oraz usługi ASYSTA W URZĘDZIE, a starsi zostaną recenzentami raportu identyfikującego bariery utrudniające seniorom funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.

Obywatelskie – AKTYWNE

image3028

Od 1 maja 2016. Związek Biur Porad Obywatelskich wspólnie z siecią Biur projekt Obywatelskie – AKTYWNE współfinansowany przez FIO. Projekt dotyczy pobudzania obywateli do aktywności poprzez poszerzenie i ułatwienie im dostępu do wiedzy, informacji i porad. Zachęcamy obywateli do korzystania z poradnictwa i edukacji obywatelskiej. W ramach projektu rozwijamy internetowy serwis edukacyjno-poradniczy, który daje między innymi możliwość rozwiązania swojego problemu poprzez porady e-mailowe, a także podzielenia się swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów na forum dyskusyjnym.

Pobierz plakat

Projekt „Z oszczędnościami w przyszłość”

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Z oszczędnościami w przyszłość” współfinansowanego ze środków Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Projekt jest skierowany do osób, podejmujących działania dążące do wyjścia z bezdomności. Obejmuje on serię grupowych warsztatów realizowanych przez doradców Biura Porad Obywatelskich. W programie znajdą się miedzy innymi: trening z edukacji finansowej (w tym budżetowy), treningi z definiowania celów finansowych, sposobów i możliwości oszczędzania, metod radzenia sobie z nagłymi i nieprzewidzianymi wydatkami. Program obejmuje również tematykę profilaktyki zadłużeń – bezpiecznego i  świadomego zaciągania zobowiązań, jak również możliwych ich konsekwencji.

Działania będą prowadzić do zwiększenia kompetencji osób uczestniczących, w zakresie hierarchizacji wydatków i opłat w odniesieniu do uzyskiwanych przez nie dochodów, podniesienia wiedzy na temat dostępnych świadczeń oraz wzrostu świadomości
o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z zaciągania zobowiązań finansowych.

SOS Rodzina

SOS Rodzina

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS od września 2016 r. realizuje wspólnie z innymi organizacjami i Miastem st. Warszawa projekt SOS Rodzina.
Zachęcamy rodziny, które chcą rozwiązać swoje problemy finansowe, rozwinąć umiejętności społeczne, zapewnić dzieciom pomoc w rozwoju i nauce oraz zdobyć doświadczenie zawodowe, do udziału w projekcie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja trwa do końca października. Zapraszamy!

Szczegółowe informacje