Remont biura BPO 12 i 13 Listopada

W związku z remontem w BPO, w dniach 12 i 13 listopada nastąpi zmiana organizacji pracy:

12 listopada (czwartek)

przyjęcia osobiste w siedzibie głównej, przy ul. Gałczyńskiego 3 w godzinach 9.30-14.30. Zapisy wyłącznie osobiste od godziny 9.00 do wyczerpania miejsc.

13 listopada (piątek)

Biuro Porad Obywatelskich nieczynne.

Lokalne Punkty Porad działają bez zmian.

27 i 29 X Bezpłatny warsztat

Speaker giving presentation in lecture hall at university. Participants listening to lecture and making notes.

Już wkrótce!

27 i 29 października 2015 roku -Biuro Porad Obywatelskich zaprasza mieszkańców Ursusa, osoby dotknięte lub zagrożone problemem zadłużenia, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ursusie, na bezpłatny, dwudniowy warsztat „Jak wyjść z zadłużenia”. Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Wsparcie dla zadłużonych” realizowanego dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Jeżeli:

 • Jesteś zadłużony, obawiasz się utraty mieszkania?
 • Nie wiesz do jakich świadczeń masz prawo?
 • Nie radzisz sobie z wydatkami?
 • Potrzebujesz dobrych rozwiązań i właściwej pomocy umożliwiającej Ci spłatę należności?

Przyjdź i dowiedz się więcej
27 i 29 października 2015 roku (wtorek i czwartek) w godz.10:00-15:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plac Czerwca 1976 Nr 1, w Sali Konferencyjnej.

ZAPISY (12.10.2015- 26.10.2015):

 • telefonicznie pod numerem Biura Porad Obywatelskich w Warszawie: 22 828 12 94, (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00)
 •  bezpośrednio w Biurze Porad Obywatelskich, ul. Gałczyńskiego 3
  (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00)
 •  bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Plac Czerwca 1976 Nr 1 (u pracowników socjalnych i asystentów rodzin)

Program warsztatu

Organizatorzy:
Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus

Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy

W okresie od 1 grudnia 2012r. do 30 listopada 2015r. Biuro Porad Obywatelskich, dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, realizuje projekt Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom stolicy dostępu do poradnictwa obywatelskiego wspierającego aktywne przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Podejmujemy działania na rzecz:

 • podniesienia wiedzy i świadomości obywatelskiej dotyczącej przysługujących praw i obowiązków;
 •  zwiększania motywacji, aktywności i zaradności życiowej do podjęcia działań na rzecz rozwiązania swoich problemów;
 • poszerzenia dostępu do poradnictwa obywatelskiego;
 • podniesienia jakości usług świadczonych we współpracy z dzielnicowymi ośrodkami pomocy społecznej i zakładami gospodarowania nieruchomościami na rzecz osób z zadłużeniem mieszkaniowym.

Edukacja finansowa szansą na nowe życie

Syrenka na Woli

Projekt „Edukacja finansowa szansą na nowe życie”, współfinansowany z funduszy Zarządu Dzielnicy Wola M.st. Warszawy, ma na celu nabycie przez osoby bezdomne, przebywające na terenie dzielnicy Wola, umiejętności zarządzania swoimi finansami zdobycie wiedzy na temat unikania problemów finansowych.

Beneficjenci projektu otrzymają szansę, aby w trakcie warsztatów, zapoznać się z teorią zarządzania swoimi dochodami, której stronę praktyczną odkryją za pośrednictwem zaproponowanych przez doradców ćwiczeń.

Zakwalifikowane do projektu osoby znajdują się obecnie na etapie wychodzenia z bezdomności. Zdecydowana większość z nich stara się o przyznanie lokalu socjalnego, zatem nabyte w trakcie projektu umiejętności, pozwolą im w przyszłości na samodzielne prowadzenie budżetu domowego oraz rozsądne gospodarowanie dochodami.

Odbiorcy zostaną objęci treningiem z edukacji finansowej (w tym budżetowym) przeprowadzonym w formie warsztatów. Projekt realizowany będzie w listopadzie i grudniu br. W nawiązaniu do problematyki przedsięwzięcia, do czterech schronisk znajdujących się w obrębie dzielnicy Wola, nadesłane zostaną materiały edukacyjne, utrwalające wiedzę na temat rozsądnego zarządzania finansami.

CIS-logo

Praca Biura Porad Obywatelskich podczas wakacji

Porady w Biurze Porad Obywatelskich przy ul. Gałczyńskiego 3 w czasie wakacji pozostają bez zmian.

Niektóre dzielnicowe Punktu czasowo będą zawieszone w lipcu i sierpniu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Bielany – dyżur zawieszony 3 sierpnia
Mokotów – dyżur zawieszony 14 i 21 lipca
Praga Południe (Centrum Społeczne Paca) – dyżur zawieszony 13 lipca
Praga Południe (Ośrodek Pomocy Społecznej) – Punkt działa bez zmian
Praga Północ – dyżur zawieszony 13, 20, 27 lipca oraz 3, 4, 17, 18, 24 i 25 sierpnia
Śródmieście (Dom Kultury Śródmieście) – dyżur zawieszony 28 lipca oraz 4, 11 i 18 sierpnia
Targówek – dyżur zawieszony 16, 30 lipca
Ursus – dyżur zawieszony 15 lipca
Wawer ? dyżur zawieszony 7 i 14 lipca
Wola (Wypożyczalnia nr 73) – dyżur zawieszony 5 sierpnia
Wola (Dzielnicowy Dom Kultury) – Punkt działa bez zmian

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 828-12-95

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych z terenu 4 województw.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w Warszawie otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt „Niepełnosprawny-pełnoprawny”. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego, realizowany od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z porad zarówno osobiście jak i telefonicznie, w następujących Biurach Porad Obywatelskich:
– BPO w Warszawie, z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 3 w Warszawie, nr tel. 22 828 12 95. Zapraszamy też do lokalnych punktów: Śródmieście, Bielany, Praga Północ, Mokotów, Praga Południe, Wola, Ursus, Wawer, Targówek

– BPO w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr tel. 722 397 182. Porady w głównej siedzibie, zapraszamy też do punktu w Kunowie.

– BPO w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Markowej 22 w Rudzie Śląskiej, nr tel. 692-328-733 oraz w Punkcie przy parafii Św. Józefa w Rudzie Śląskiej 1.

– BPO w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, nr tel. 665 16 60. Porady w głównej siedzibie oraz w punktach na terenie gmin: Kamienna Góra, Szczawno Zdrój, Głuszyca, Swidnica.

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego do korzystania z porad w trudnych spraw życiowych, w szczególności w problemach dotyczących świadczeń finansowych i zasiłków, w sprawach mieszkaniowych, zadłużeń, spadkowych, rodzinnych oraz innych, ulg dla osób niepełnosprawnych.

PFRON_logo

Informacja dla osób z zadłużeniem mieszkań komunalnych

W dniu 26.02.2015 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia częściowego umorzenia . Uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym woj. mazowieckiego.

Częściowe umorzenia obejmą zadłużenia osób zamieszkujących w lokalach komunalnych należących do m.st Warszawy.

Z nowego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które na dzień 30 września 2014 r. zalegały z opłatami i złożą wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie oraz wypełnią wszystkie warunki określone w porozumieniu.

Umorzenia zadłużenia (obejmującego zaległe opłaty, odsetki za zwłokę oraz nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji) dokonywane będą według dwóch wariantów:

 1. spłata 30% zadłużenia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia i umorzenie 70% tego zadłużenia po wywiązaniu się z warunków porozumienia;
 2. spłata 50% zadłużenia w miesięcznych ratach, w trakcie obowiązywania Programu (nie później niż do 30.09.2019r.) i umorzenie 50% tego zadłużenia po wywiązaniu się z warunków porozumienia, nie później niż do dnia 31.12.2019r.

Dodatkowy warunek to terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie 4 lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym dopuszcza się maksymalnie dwukrotną zwłokę w opłatach nie dłuższą jednak niż 21 dni.

O fakcie wejścia w życie tejże uchwały niezwłocznie poinformujemy. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszych porad aby omówić szczegółowo warunki restrukturyzacji.

Przebudowa naszej strony internetowej

Poszukujemy grafika komputerowego do przebudowy naszej strony internetowej (WWW.bpo.warszawa.pl) w celu zwiększenia jej funkcjonalności, dostępności i przejrzystości treści. W ramach zlecenia przewidujemy wykonanie dwóch infografik oraz odświeżenie wyglądu strony. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert wraz z portfolio i wstępną wyceną na adres bpowarszawa@gmail.com, z dopiskiem STRONA w temacie, do dnia 28 stycznia 2015.