Edukacja finansowa szansą na nowe życie

Syrenka na Woli

Projekt „Edukacja finansowa szansą na nowe życie”, współfinansowany z funduszy Zarządu Dzielnicy Wola M.st. Warszawy, ma na celu nabycie przez osoby bezdomne, przebywające na terenie dzielnicy Wola, umiejętności zarządzania swoimi finansami zdobycie wiedzy na temat unikania problemów finansowych.

Beneficjenci projektu otrzymają szansę, aby w trakcie warsztatów, zapoznać się z teorią zarządzania swoimi dochodami, której stronę praktyczną odkryją za pośrednictwem zaproponowanych przez doradców ćwiczeń.

Zakwalifikowane do projektu osoby znajdują się obecnie na etapie wychodzenia z bezdomności. Zdecydowana większość z nich stara się o przyznanie lokalu socjalnego, zatem nabyte w trakcie projektu umiejętności, pozwolą im w przyszłości na samodzielne prowadzenie budżetu domowego oraz rozsądne gospodarowanie dochodami.

Odbiorcy zostaną objęci treningiem z edukacji finansowej (w tym budżetowym) przeprowadzonym w formie warsztatów. Projekt realizowany będzie w listopadzie i grudniu br. W nawiązaniu do problematyki przedsięwzięcia, do czterech schronisk znajdujących się w obrębie dzielnicy Wola, nadesłane zostaną materiały edukacyjne, utrwalające wiedzę na temat rozsądnego zarządzania finansami.

CIS-logo

Możliwość komentowania została wyłączona.