Nabór wolontariuszy

Rekrutacja wolontariuszy odbywa się poprzez stronę NGO, facebook,  „Skrzynkę dobroci”  – internetowe pośrednictwo wolontariatu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu oraz podczas porad bezpośrednich i spotkań edukacyjnych. Jest grupa wolontariuszy, która współpracuje z nami od lat i sami zgłaszają swój akces i gotowość do współpracy w ramach realizacji kolejnych edycji projektu. Spośród pracowników BPO jest wyznaczona jedna osoba do kontaktu i organizacji wolontariatu. Jej zadaniem jest przygotowanie nowych osób do pracy w zespole, zwrócenie uwagi na zasady komunikowania się z klientami, prowadzenia dokumentacji oraz przekazanie informacji dotyczących standardów pracy i zasad obowiązujących w BPO. Z każdym wolontariuszem jest zawierane porozumienie o współpracy. Wolontariusze są włączani w pomoc w realizacji wszystkich działań projektowych i wspierani przez opiekuna wolontariuszy (z którym mają stały kontakt). W ramach działań projektowych wolontariusze pełnią dyżury, każdy ma wyznaczony swój dzień i godziny pracy w BPO.

Możliwość komentowania została wyłączona.