Nabór wolontariuszy

Aktualnie zapraszamy chętnych wolontariuszy do współpracy w ramach Projektu „Obywatel SENIOR” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Rekrutacja wolontariuszy odbywa się poprzez stronę NGO, facebook, system USOSweb UW oraz USOSweb UKSW, „Skrzynkę dobroci”  – internetowe pośrednictwo wolontariatu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu oraz podczas porad bezpośrednich i spotkań edukacyjnych. Jest grupa wolontariuszy, która współpracuje z nami od lat i sami zgłaszają swój akces i gotowość do współpracy w ramach realizacji kolejnych edycji projektu. Spośród pracowników BPO jest wyznaczona jedna osoba do kontaktu i organizacji wolontariatu. Jej zadaniem jest przygotowanie nowych osób do pracy w zespole, zwrócenie uwagi na zasady komunikowania się z klientami, prowadzenia dokumentacji oraz przekazanie informacji dotyczących standardów pracy i zasad obowiązujących w BPO. Z każdym wolontariuszem jest zawierane porozumienie o współpracy. Wolontariusze są włączani w pomoc w realizacji wszystkich działań projektowych i wspierani przez opiekuna wolontariuszy (z którym mają stały kontakt). Przy realizacji projektu z BPO będzie współpracować minimum 6 młodych wolontariuszy oraz 3 seniorów. W ramach działań projektowych wolontariusze pełnią dyżury, każdy ma wyznaczony swój dzień i godziny pracy w BPO.

Zaangażowanie się w wolontariat będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie aktywności seniorów i umożliwi integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Możliwość komentowania jest wyłączona.