Stowarzyszenie CIS

Stowarzyszenie CIS zostało wpisane w rejestr Stowarzyszeń 11.06.1996 r. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o przysługujących im prawach i uprawnieniach, wzmacnianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W lipcu 1996 roku Stowarzyszenie CIS uruchomiło pierwsze w Polsce Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie. Jest jednym z inicjatorów i założycieli Związku Biur Porad Obywatelskich.

Stowarzyszenie CIS:

? Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000101748. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

? Numer konta:

33 1320 1104 3012 2859 2000 0001 – Bank Pocztowy SA

Adres:

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej

Ul. Gałczyńskiego 3

00 – 362 Warszawa

tel. 22 828 12 95

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Tomasz Kaźmierczak

Skarbnik – Anna Olech

Członek – Katarzyna Morawska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Marzena Sobkowicz

Członek – Elżbieta Wojciechowska

Członek – Eleonora Kosowska

statut Stowarzyszenia CIS

UWAGA!

Nazwa Biuro Porad Obywatelskich i logo BPO podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej Nr świadectw ochronnych Z- 260660 i Z-260661.