Anna Thieme

Anna Thieme

Jest absolwentką politologii i nauk społecznych. Ukończyła także doradztwo zawodowe oraz Helsińską Szkołę Praw Człowieka. Od 19 lat pracuje w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. osobami z niepełnosprawnościami, kobietami oraz osobami bezrobotnymi. Od stycznia 2019 roku pracuje jako doradczyni obywatelska w Biurze Porad Obywatelskich. Jest także mediatorką. Lubi pracować z ludźmi, wspierać ich w rozwoju, pomagać im pokonywać trudności i patrzeć jak zmieniają swoje życie na lepsze.