„Obywatel SENIOR”

logo-asos

Projekt pt. ?Obywatel SENIOR? (realizowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020) jest kontynuacją działań podejmowanych od wielu lat na rzecz seniorów przez Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie – Centrum Informacji Społecznej CIS. Biuro pomagało seniorom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów udzielając porad, wydając cieszący się dużym powodzeniem bezpłatny poradnik ?Obywatelski niezbędnik seniora? oraz angażując się w inne działania na rzecz seniorów dotkniętych problemami wynikającymi z niepełnosprawności, samotności i wielu innych problemów życiowych.

Ideą projektu ?Obywatel SENIOR? jest poprawa jakości codziennego życia seniorów, szczególnie tych, których dotykają różnorodne problemy związane z niedostatkiem, trudną sytuacja rodzinną, czy problemami mieszkaniowymi. Celem projektu jest również zachęcenie seniorów do podejmowania aktywności społecznej poprzez różnorodne działania edukacyjne. Co trzeba podkreślić, pomoc ta jest całkowicie bezpłatna, udzielana z zachowaniem pełnej poufności i poszanowania osoby zwracającej się o pomoc.

Pod hasłem ?Uczymy się przez całe życie? prowadzone są w różnego typu organizacjach senioralnych spotkania edukacyjne (planowanych jest 20 spotkań do końca 2015r. konsumencka, o tematyce obejmującej takie istotne zagadnienia jak: upadłość konsumencka, problematyka zadłużeń (zasady dochodzenia roszczeń, konsekwencje zadłużeń, terminy przedawnień), sprawy mieszkaniowe (możliwość przekazania mieszkania, uprawnienia lokatorów kamienic przejętych przez prywatnych właścicieli czy utrata tytułu prawnego do mieszkania), praca na emeryturze, pomoc osobie chorej, ulgi i uprawnienia dla seniorów, prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz formy przekazywania własności (dziedziczenie, testamenty, spadki i darowizny).

We wszystkich powyżej wspomnianych sprawach, a także w wielu innych, doradcy warszawskiego Biura Porad Obywatelskich codziennie udzielają porad seniorom, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do szukania fachowej pomocy. Zasadniczym celem tego działania jest pomoc seniorom w dochodzeniu ich praw i dostarczenie wiedzy na temat skutecznego i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wiele informacji przydatnych seniorom jest dostępnych w Internecie, jednak nie wszyscy posiadają dostęp do niego jak również nie mają wiedzy niezbędnej do poszukiwania interesujących ich danych. Dlatego, w siedzibie Biura zostało uruchomione specjalnie dla nich stanowisko internetowe pod nazwą ?Wirtualny świat dostępny seniorom?. Każdy chętny senior będzie mógł skorzystać z pomocy wolontariusza w uzyskaniu potrzebnej mu wiedzy w zakresie różnych form wsparcia, uzyskać potrzebne formularze, wzory pism, przepisy, dowiedzieć się o różnych formach organizowania zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych. Przy pomocy wolontariusza możliwe też będzie skorzystanie z poczty elektronicznej. Seniorzy, którzy samodzielnie korzystają z komputera, gdy pojawią się jakieś trudności, będą mogli zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do wolontariuszy BPO

Jak już wspomniano, ?Obywatelski Niezbędnik Seniora? cieszył się dużym powodzeniem wśród czytelników. Dlatego, przygotowywano trzecie wydanie, poszerzone i uzupełnione. Poradnik ten będzie dostępny bezpłatnie w wielu instytucjach i organizacjach działających na rzecz seniorów, a także w siedzibie Biura Porad Obywatelskich.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z porad, z Internetu, z poradnika czy ze spotkań edukacyjnych można uzyskać w siedzibie BPO przy ul. Gałczyńskiego 3, telefonicznie, pod numerem (22) 821-12-95 lub mailowo bpowarszawa@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!!

Możliwość komentowania została wyłączona.