Oferta dla mazowieckich organizacji pozarządowych

Zapraszamy do kontaktu z nami organizacje pozarządowe z terenu Mazowsza, zainteresowane uruchomieniem poradnictwa obywatelskiego.
Oferujemy możliwość przeszkolenia.

Projekt finansowany jest przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach zadania publicznego
?Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób?.

logo-wojewody-mazowieckiego-300x98

Możliwość komentowania została wyłączona.