Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo-300x134

Zadanie  ?Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy? stanowi kontynuację realizowanych od 16 lat przez Biuro Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS działań na rzecz mieszkańców Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji, zmagających się z wieloma problemami. Jest  to świadczenie bezpłatnych, poufnych, otwartych dla wszystkich (bez względu na płeć, wiek, status materialny i społeczny) specjalistycznych  porad. Działania te oparte są o sprawdzoną, podlegającą badaniu jakości metodę pracy poradniczej, w tym metodę pracy z osobami zadłużonymi.
Usługi poradnicze świadczone są przez wykwalifikowanych w zakresie poradnictwa obywatelskiego doradców, posiadających umiejętności pracy z osobami znajdującymi się w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych.
W okresie realizacji zadania (1.12. 2012r. do 30.11.2015r.) Biuro Porad Obywatelskich planuje poszerzenie dostępu do poradnictwa obywatelskiego poprzez uruchomienie kolejnego ( 10 tego) punktu i  udzielenie 18 tys. porad 12 tys. mieszkańcom Warszawy.

Możliwość komentowania została wyłączona.