Projekt „Długi – wspólny problem”

 

swiss

W dniu 8 maja 2013 r. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS zawarło z ECORYS Polska     Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego  Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Długi – wspólny problem”.  Wartość dofinansowania: 131 727,17 CHF.

Zadłużenie mieszkania może stanowić bardzo poważny problem dla wielu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. W krajach Europy zachodniej funkcjonują od lat systemy wsparcia dłużników mieszkaniowych, natomiast w naszej, polskiej rzeczywistości, mamy niestety do czynienia z praktycznie zupełnym brakiem systemowych form wsparcia osób borykających się z długami mieszkaniowymi. Lukę tę ma wypełnić projekt ?Długi ? wspólny problem?, a ściślej, wypracowywany w jego ramach Model Aktywizacji Dłużnika, mający na celu niesienie pomocy osobom zadłużonych w aktywnym rozwiązywaniu swoich problemów.

Biuro Porad Obywatelskich zaprasza wszystkie osoby borykające się z zadłużeniem czynszowym do skorzystania z bezpłatnych porad w dwóch nowo uruchomionych punktach:

Praga Południe – w Stowarzyszeniu CAL przy ul. Paca 40 w poniedziałki w godz. 11.00-15.00

Praga Północ – w Klubie Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 w poniedziałki w godz. 12.00-16.00.

W dniu 20 września 2013 uruchomiono bezpłatną infolinię dla osób szukających wsparcia w rozwiązaniu swojego problemu zadłużenia mieszkaniowego. Zapraszamy w godzinach 9-17. tel. 800-509-059.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym projektem wszystkie instytucje, organizacje pożytku publicznego jak również prywatne osoby.

Nasz profil na FacebookOdwiedź nasz profil na Facebook!

Dołączcie do grona czytelników newslettera, w którym można znaleźć bieżące informacje na temat przebiegu projektu oraz analizę wielu przypadków wziętych „prosto z życia”.

Również Państwo możecie zabrać głos w dyskusji wypełniając poniższą, krótką, anonimową ankietę.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.