Projekt „Z oszczędnościami w przyszłość”

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Z oszczędnościami w przyszłość” współfinansowanego ze środków Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Projekt jest skierowany do osób, podejmujących działania dążące do wyjścia z bezdomności. Obejmuje on serię grupowych warsztatów realizowanych przez doradców Biura Porad Obywatelskich. W programie znajdą się miedzy innymi: trening z edukacji finansowej (w tym budżetowy), treningi z definiowania celów finansowych, sposobów i możliwości oszczędzania, metod radzenia sobie z nagłymi i nieprzewidzianymi wydatkami. Program obejmuje również tematykę profilaktyki zadłużeń – bezpiecznego i  świadomego zaciągania zobowiązań, jak również możliwych ich konsekwencji.

Działania będą prowadzić do zwiększenia kompetencji osób uczestniczących, w zakresie hierarchizacji wydatków i opłat w odniesieniu do uzyskiwanych przez nie dochodów, podniesienia wiedzy na temat dostępnych świadczeń oraz wzrostu świadomości
o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z zaciągania zobowiązań finansowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.