Projekt LSW

Rozpoczynamy realizację nowego projektu

Od 1 września Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej przystępuje do realizacji projektu LSW dobry start, wspólna przyszłość. Celem projektu jest reintegracja społeczna rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, , w tym aktywizacja zawodowa dorosłych członków tych rodzin, zdolnych do zatrudnienia.
Działania projektowe są kierowane do osób w wieku od 7 do 65 lat z trzech dzielnic Warszawy, objętych programem rewitalizacji Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszeniem Mierz Wysoko, Stowarzyszeniem Monopol Warszawski i Stowarzyszeniem dla Rodzin oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dokładne informacje na temat projektu

Możliwość komentowania jest wyłączona.