Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2020 r – zadanie publiczne jest finansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta stołecznego Warszawy

Formy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowanego w ramach projektu Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego :

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej;
  • podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
  • w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Zapraszamy do punktów w 9 dzielnicach Warszawy:  Białołęce, Bielanach, Mokotowie, Pradze Północ, Rembertowie  Śródmieściu, Targówku, Woli, i Wawrze