Projekty realizowane w 2023 r.

Projekt wieloletni  2021-2024„Wspólne DZIAŁANIE- realna ZMIANA” finansowany ze środków Urzędu Miasta stołecznego Warszawy.

Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2023 r – zadanie publiczne jest finansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta stołecznego Warszawy
Projekt „Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces” współfinansowany z środków PFRON, a którego celem jest zmniejszanie barier utrudniających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie im dostępu do poradnictwa społeczno- prawnego (specjalistycznego ze względu na osoby zadłużone) aktywizującego do samodzielnego funkcjonowania społecznego w okresie: 1.04.2022 – 31.03.2025 r.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS informuje, że 27 kwietnia 2023 r. w życie weszły przepisy mające wpływ na zachowanie ważności orzeczeń o niepełnosprawności, wydawanych podczas pandemii i stanu zagrożenia epidemicznego. 

Aby zebrać szczegółowe informacje o swojej sytuacji, zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do kontaktu z doradcami Biura Porad Obywatelskich.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą tu uzyskać aktualne, rzetelne informacje oraz porady w indywidualnych, skomplikowanych sprawach.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS drugi rok realizuje projekt „Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego.