Wspierają nas

Aktualni sponsorzy:
Miasto Stołeczne Warszawa

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo-200x89

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
logo_Mpips-300x75

Europejski Fundusz Socjalny w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Partner Merytoryczny Biura Porad Obywatelskich

Logo Lex

 

Dotychczasowi sponsorzy:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wojewoda Mazowiecki

Ministerstwo Sprawiedliwości

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Fundacja im. Stefana Batorego

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Departament Pożytku Publicznego

Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON / JAWOR

British Know How Fund for Poland

Fundusz Phare

Fundacja dla Polski

Fundacja Pomoc Społeczna SOS

Fundacja Samaritanus

Program Phare / Tacis LIEN

Program Phare/Tacis DEMOCRACY

Przedsiębiostwo Usług Hotelarskich i Turystycznych

UNDP Umbrella Project

USIS American Embassy

Maria Nagorski, Leonard Klein oraz inni prywatni darczyńcy


Współpraca:

Fundacja Kronenberga

Urząd Dzielnicy Bemowo, Bemowski Klub Samopomocy

Urząd Dzielnicy Bielany, Biblioteka, ul. Wrzeciono 2

Urząd Dzielnicy Mokotów, Klub Aktywności Zawodowej

Urząd Dzielnicy Praga Północ, Klub Złotego Wieku,

Urząd Dzielnicy Wola, Dzielnicowy Dom Kultury,

Zakład Karny przy ul. Chłopieckiego

Areszt Śledczy przy ul. Kłobuckiej