W ciągu 20-lecia…

W ciągu 20 lecia…

 • Udzieliliśmy 102 522 porad.
 • Porady świadczymy bezpośrednio, telefonicznie, e-mailowo
 • Zaczynaliśmy od jednego miejsca poradniczego obecnie udzielamy porad w sieci 11 punktów poradniczych w Warszawie.
 • Porady świadczone były w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, w domach pomocy społecznej, w zakładach karnych, w ośrodkach dla osób uzależnionych, bezdomnych, w społeczności nowosądeckich Romów, a także w różnych miejscach na Mazowszu.
 • Korzystaliśmy z najlepszych wzorców i know how:
 • brytyjskiej sieci citizens advice bureaux,
 • z amerykańskich- Microfinance edukacja finansowa
 • z francuskich (CRESUS) praca z zadłużonymi metodą budżetów domowych.

To przyniosło następujące rezultaty:

 • warszawskie Biuro Pora Obywatelskich stało się modelowym dla innych podobnych powstających w kraju. BPO od 18 lat jest w ogólnopolskiej sieci Biur Porad Obywatelskich),
 • w zespole mamy 4 trenerów poradnictwa obywatelskiego
 • 6 osób w zespole ma certyfikaty z edukacji finansowej.
 • staliśmy się pionierami pracy z osobami zadłużonymi w Warszawie.
 • realizujemy liczne projekty w partnerstwach z instytucjami publicznymi, w tym samorządowymi.

Nasza działalność nie ogranicza się do świadczenia poradnictwa. Prowadzimy :

 • szkolenia (szkolenia dla pracowników socjalnych, klientów pomocy społecznej, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób zadłużonych).
 • mamy publikacje:  Obywatelski niezbędnik seniora Wirtualny świat seniora, Seria poradników dla osób z zadłużeniem, Internetowy Kalkulator Ulg.
 • działamy rzecz zmiany społecznej: od 2006 roku rozpoczęliśmy i razem ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich prowadziliśmy kampanię informacyjną na rzecz zapobiegania dziedziczeniu długów spadkowych, a obecnie zbieramy dowody, dzięki którym zmianie ulegną niekorzystne dla pewnych grup osób przepisy warszawskiej polityki mieszkaniowej.

I przez 20 lat pracujemy w stałym zespole osób wspomaganym pracą coraz większej grupy wolontariuszy.

Naszym założycielom, sympatykom i przyjaciołom oraz sponsorom a szczególnie wolontariuszom serdecznie dziękujemy

W imieniu zespołu Biura Porad Obywatelskich

Ija Ostrowska

Możliwość komentowania została wyłączona.