W czym możemy pomóc

KONTAKT:

TELEFONICZNY 22 828-12-95

poniedziałki w godzinach: 11:00 – 18:00

wtorki – piątki w godzinach: 9:00 – 16:00

e-mail: bpowarszawa@gmail.com

Oferta poradnicza Biura Porad Obywatelskich i dzielnicowych punktów porad.

Biuro Porad Obywatelskich i dzielnicowe punkty porad są miejscami, w których
z bezpłatnych porad udzielanych przez doradców mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, którą pragną rozwiązać. Udzielamy porad przede wszystkim w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeń, upadłości konsumeckiej, świadczeń/zasiłków, własności, dziedziczenia, zatrudnienia.

Nasza oferta poradnicza to przede wszystkim dostarczanie wiedzy o przysługujących prawach, wskazywanie dostępnych rozwiązań problemu w oparciu o obowiązujące przepisy, informowanie o konsekwencjach każdego z przedstawionych rozwiązań.

Istotą świadczonego przez nas poradnictwa jest poszanowanie indywidualnych wartości
i przekonań osób zgłaszających się po poradę, a także wyboru sposobu rozwiązania problemu, udzielanie wsparcia na każdym etapie sprawy, motywowanie do aktywności
w opracowaniu planu działania i realizacji wspólnych ustaleń.

Doradcy nie mówią co trzeba zrobić, nie dają gotowej recepty rozmawiają z klientem
o tym co może on zrobić, jakie mogą być konsekwencje każdego z rozwiązań, pozostawiając jemu prawo wyboru, aby następnie wspólnie z klientem opracować plan działania i objąć jego wsparciem na każdym etapie realizacji planu.

Oferujemy wiedzę, wsparcie i czas!

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z przykładowym katalogiem spraw, z którymi można się do nas zwrócić.

 

Rodzina

Niepełnosprawność
i choroby

Świadczenia
i zasiłki

Mieszkanie

Zatrudnienie

Zadłużenie

Własność

Dziedziczenie