Niepełnosprawność i choroby

niepelnosprawnoscIchoroby

  • jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy
  • co zrobić gdy nie zgadzamy się z uzyskanym orzeczeniem
  • uprawnienia wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności
  • osoba niepełnosprawna w pracy
  • opieka nad osobą niepełnosprawną w tym instytucjonalna (domu pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze)
  • odpłatność za dom pomocy społecznej
  • co to jest ubezwłasnowolnienie
  • w jakich sytuacjach jest możliwe przymusowe leczenie
  • kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu