Rodzina

rodzina

 • zawarcie małżeństwa z osobą nieletnią
 • zawarcie małżeństwa z osobą ubezwłasnowolnioną
 • kiedy sąd orzeknie rozwód/separację, różnice między rozwodem a separacją
 • konsekwencje rozwodu bez orzekanie o winie
 • konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy
 • jak napisać pozew o rozwód/separację i jakie dokumenty trzeba dołączyć
 • kwestie, które będą dodatkowo ustalane przy rozwodzie (władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, użytkowanie mieszkania, alimenty)
 • co to jest majątek osobisty a majątek wspólny
 • jakie mogą być majątkowe umowy małżeńskie
 • jak dokonać podziału majątku małżeńskiego
 • odpowiedzialność za zadłużenia współmałżonka
 • co zrobić gdy współmałżonek nie partycypuje w kosztach utrzymania rodziny
 • jakie kroki podjąć w celu ustalenia ojcostwa
 • kiedy i jak można wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa
 • co to jest władza rodzicielska
 • kiedy rodzice mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, kiedy władza może zostać im ograniczona, a kiedy zawieszona
 • co zrobić gdy jeden z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem
 • kto jest zobowiązany do alimentów
 • jak uzyskać alimenty na dziecko, członka rodziny
 • w jakiej wysokości można domagać się alimentów
 • do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny
 • w jakich sytuacjach może zostać uchylony obowiązek alimentacyjny
 • co zrobić gdy osoba zobowiązana do alimentów ich nie płaci
 • kiedy można uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • uprawnienia partnerów (konkubentów)
 • majątek, dziedziczenie po partnerze
 • gdzie szukać pomocy w przypadku przemocy w rodzinie
 • jakie kroki podjąć w przypadku doświadczania przemocy
 • co to jest Niebieska Karta