AKTUALNOŚCI

Wspólne DZIAŁANIE – realna ZMIANA

Projekt „Wspólne DZIAŁANIE – realna ZMIANA” jest realizowany
od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r. i ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego mieszkańców Warszawy o niskim statusie materialnym, mających trudności w samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji problemowych, którzy nie są świadomi, nie znają lub nie rozumieją prawno-instytucjonalnych uwarunkowań doświadczanych trudności i nie są w stanie samodzielnie tymi problemami zarządzać..

Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawa, zgodnie z umową nr UMIA/PS/VI/3/1/514/2021-2024 z dnia 23 grudnia 2021 r.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE,NIEODPŁATNA MEDIACJA I EDUKACJA PRAWNA W 2023 ROKU

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2022r. podpisaliśmy z m.st. Warszawa umowę nr UMIA/PS/B/VI/3/1/408/2022-2023 na realizację zadania publicznego pt. „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna w 2023r.

Termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

 

„ROZWIĄŻ SWOJE PROBLEMY – SIĘGNIJ PO SUKCES”

Uwaga! Projekt jest kontynuowany w okresie 1 kwietnia 2023 – 31 marca 2024 

Projekt pn.: „Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces” jest dofinansowany ze środków PFRON, w ramach zadnia realizowanego na postawie art.36 ustawy o rehabilitacji (…), konkursu nr 1/2021 „Sięgamy po sukces”

W okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023

 • Wartość dotacji: 240 240 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 266 520 PLN

Celem projektu jest zmniejszanie barier utrudniających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym 2100 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego poprzez świadczenie  specjalistycznego poradnictwa społeczno-prawnego aktywizującego do samodzielnego funkcjonowania społecznego w okresie: 1.04.2022 – 31.03.2025 r.

Projekt „Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces” zakłada zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do poradnictwa społeczno- prawnego w formach wsparcia cyklicznego i jednorazowego) oraz do adekwatnej, spersonalizowanej,
rzetelnej i aktualnej informacji.

Z bezpłatnych porad w Biurze Porad Obywatelskich, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS przy ul. Gałczynskiego3  będzie mogła skorzystać każda osoba
z niepełnosprawnością bez względu na wiek (dotyczy osób dorosłych), płeć, wykształcenie, wysokość dochodu czy rodzaj niepełnosprawności.
Porady będą udzielane przez profesjonalnych i doświadczonych doradców w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości każdego z beneficjentów. Wsparcie będzie świadczone w sposób bezpośredni (kontakt osobisty) oraz telefonicznie i e-mailowo, w zależności od preferencji osób z niepełnosprawnościami, a także przez komunikatory internetowe ( Skypa, Zoom, Teams)

Osoby z niepełnosprawnościami będą miały zapewnioną specjalną ścieżkę rekrutacji – będą zapisywane na wizyty w BPO osobiście lub telefonicznie, a również przez pracowników socjalnych i asystentów z OPS-ów .

O możliwości skorzystania z porad w BPO osoby z niepełnosprawnościami będą informowane także poprzez Internet (strony: bpo.warszawa.pl; zbpo.org.pl; FB),
a także informacje będą rozpowszechniane podczas Branżowych Komisjach Dialogu Społecznego.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z możliwości rozwiązania swoich nawet najtrudniejszych życiowych problemów w Biurze Porad Obywatelskich,  przy ul. Gałczyńskiego 3  w  Warszawie.

Zespół doradców Biura Porad Obywatelskiego specjalizuje się w zadłużeniach, w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń społecznych i wielu innych, z którymi borykamy się obecnie. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły również uzyskać informacje o przysługujących im uprawnieniach, o  innych zasobach pomocy,
a także o nowych uruchamianych programach i zasadach korzystania z nich .

Porady udzielane są bezpłatnie. Chętni do skorzystania z poradnictwa proszeni są o przedstawienie  aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Zapisy na porady tel: 22 828 12 95, mail: bpowarszawa@gmail.com

 • poniedziałek – od godz. 11:00 do godz. 18:00
 • wtorek – od godz. 9:00 do godz. 16:00
 • środa – od godz. 9:00 do godz. 16:00
 • czwartek – od godz. 9:00 do godz. 16:00
 • piątek – od godz. 9:00 do godz. 16:00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W WARSZAWIE

Do pobrania plakat o poradnictwie obywatelskim w języku ukraińskim: internet
UWAGA! Poszukujemy wolontariuszek/wolontariuszy do tłumaczenia porad obywatelskich z zakresu świadczeń socjalnych na język ukraiński 🇺🇦Osoby chętne prosimy o kontakt:
telefoniczny 22 828-12-94 w godz. 9:00-16:00; e-mailowy: bpowarszawa@gmail.com
Zapraszamy na porady (sprawy lokalowe, świadczenia, zasiłki, rynek pracy) osoby z Ukrainy – udzielamy porad w językach:
· rosyjskim i angielskim w ramach Biura Porad Obywatelskich tel. 22 828 12 94 -wtorki 12-16, środy 9-16, czwartki 12-16, piątki 11-15; e-mail: bpowarszawa@gmail.com
· rosyjskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i arabskim w ramach Nieodpłatnych Porad Obywatelskich Miasto Stołeczne Warszawa – zgłoszenia e-mailowe: npongo4bialoleka@um.warszawa.pl
UWAGA! od 21 marca 2022 roku zostały przywrócone porady stacjonarne w dzielnicowych punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Miasta Stołecznego Warszawy:
✅Bielany – npongo6bielany@um.warszawa.pl
✅Białołęka – npongo4bialoleka@um.warszawa.pl
✅Mokotów – npongo8mokotow@um.warszawa.pl
✅Ochota -npongo10ochota@um.warszawa.pl
✅Praga Północ – npongo14pragapn@um.warszawa.pl
✅Śródmieście – npongo17srodmiescie@um.pl
✅Targówek – npongo20targowek@um.warszawa.pl
✅Wawer – npongo26wawer@um.warszawa.pl
✅Wola – npongo33wola@um.warszawa.pl
zapisz się na poradę za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu pod numerem 19 115 (wewnętrzny 8 – zgłoś się na poradę obywatelską) lub skontaktuj się mailowo z doradcami.

Razem z  życzeniami Dobrego Nowego roku 2022 roku, przekazujemy zbiorczy numer roku 2021 dwumiesięcznika pt. „Biuletyn Doradców Obywatelskich”, zrealizowanego w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna”, finansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.  

2021 Biuletyn Roczny – całość

Informujemy, że  Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS uzyskało grant ze Związku Biur Porad Obywatelskich na wsparcie i rozwój poradnictwa świadczonego przez Biuro Porad Obywatelskich.

Dzięki wsparciu m.st. Warszawy od 1 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS realizuje projekt „Wspólne DZIAŁANIE – realna ZMIANA”, którego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego mieszkańców Warszawy o niskim statusie materialnym, mających trudności w samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Zachęcamy do  korzystania z porad w Biurze Porad Obywatelskich”.

Z życzeniami dobrej końcówki roku 2021 przekazujemy 6 numer dwumiesięcznika pt. „Biuletyn Doradców Obywatelskich”, zrealizowanego w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna”, finansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.  

Biuletyn nr 6_grudzień_2021

UWAGA! Z powodu zagrożenia epidemiologicznego zawieszamy od 26 listopada 2021 r.  do odwołania udzielanie bezpośrednich porad w siedzibie Biura Porad Obywatelskich przy ul. Gałczyńskiego 3. Prosimy o zrozumienie tej sytuacji  i korzystanie z porad telefonicznych i mailowych.

Zima tuż tuż- a my przekazujemy 5 numer dwumiesięcznika pt. „Biuletyn Doradców Obywatelskich”, zrealizowanego w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna”, finansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Biuletyn 5-2021

Witamy jesiennie i  przekazujemy czwarty  numer dwumiesięcznika pt. „Biuletyn Doradców Obywatelskich”, zrealizowanego w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna”, finansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Biuletyn 4 Wrzesień 2021

Z przyjemnością przekazujemy trzeci numer dwumiesięcznika pt. „Biuletyn Doradców Obywatelskich”, zrealizowanego w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna”, finansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Biuletyn został opracowany przez zespół doradczyń i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS, którzy świadczą poradnictwo obywatelskie w dziewięciu punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ( NPO) na terenie m.st. Warszawy.

Biuletyn nr 3-2021

Informujemy, że uzyskaliśmy grant z projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (umowa nr UEB/000064/07/D) na zakup środków ochrony  osobistej  dla doradców obywatelskich pracujących z  osobami  z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych  do stosowania w Stowarzyszeniu Centrum Informacji Społecznej CIS w czasie pandemii COVID-19.

WSPARCIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH W CZASIE PANDEMII

W czasie pandemii odwołane są wizyty bezpośrednie w siedzibie Biura Porad Obywatelskich jak i w punktach dzielnicowych. Wszyscy doradcy udzielają wsparcia przez telefon i e-mail.

Czytaj wbpoięcej


Wspomóż nas, przekaż nam 1%

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – CIS, prowadzące Biuro Porad Obywatelskich jest Organizacją Pożytku Publicznego.

KRS 0000101748 Czytaj więcejLogotyp Funduszu

Równi wobec problemów.

Projekt „Równi wobec problemów”, który jest współfinansowany ze środków PFRON, zakłada zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do poradnictwa społeczno-prawnego (cyklicznego i jednorazowego) oraz do adekwatnej, spersonalizowanej, rzetelnej i aktualnej informacji. Działania projektowe będą polegać na świadczeniu poradnictwa dotyczącego następujących zagadnień: – zadłużeniowych (w tym edukacja finansowa), – mieszkaniowych (mieszkania niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagrożenie bezdomnością), – rodzinnych (konflikty i przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami, brak wsparcia ze strony rodziny), – różnego rodzaju świadczeń społecznych i finansowych (ZUS, OPS) – ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnościami, w tym związanych z zatrudnieniem. Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022r.


Wsparcie drogą do ZMIANY

Projekt „Wsparcie drogą do ZMIANY” realizowany od grudnia 2018 r. do listopada
2021 r. skierowany jest do mieszkańców Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz nakierowany jest na  wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Oferta oparta jest o system sieci dzielnicowych punktów poradniczych Biura Porad Obywatelskich i polega na wczesnym diagnozowaniu problemów społecznych, udzielaniu systematycznego, bezpłatnego wsparcia poradniczego osobom i rodzinom w kryzysie oraz na stałej współpracy środowiskowej (z lokalnymi służbami społecznymi i organizacjami pozarządowymi).

Zapraszamy do Biura Porad Obywatelskich i Lokalnych Punktów Porad w dzielnicach: Bielany, Praga Północ, Praga Południe, Śródmieście, Targówek, Wola.

.


NABÓR WOLONTARIUSZY

Aktualnie zapraszamy chętnych wolontariuszy do współpracy w ramach Projektu „Obywatel SENIOR” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Upadłość konsumencka po nowelizacji

Od dnia 24 marca 2020 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawie upadłościowym, w tym o upadłości konsumenckiej.

Jakie są główne zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika?

 1. Umożliwiono skorzystanie z upadłości konsumenckiej osobom, które zakończyły działalność gospodarczą w okresie przed upływem 10 lat od dnia złożenia wniosku o upadłość konsumencką (poprzednio takie osoby, jeśli nie ogłosiły wcześniej upadłości firmy na zasadach ogólnych, musiały odczekać 10 lat od jej zamknięcia)
 2. Ustalono nowy wzór wniosku o upadłość
 3. Uproszczono procedurę przeprowadzania upadłości po jej ogłoszeniu dla osób nie posiadających majątku
 4. Pojawiły się nowe warianty zakończenia postępowania upadłościowego

Zacznijmy jednak od tego:

Czytaj dalej…


rekrutacja

RESTRUKTURYZACJA

Od 29 czerwca 2019 r. do 29 czerwca 2021 r. osoby, które na dzień 31 grudnia 2018 r. zalegały z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy (mieszkań komunalne lub socjalnych) i nadal są zadłużone, mogą w swojej dzielnicy składać wnioski
o restrukturyzację zadłużenia.

Czytaj więcej …


WSPIERAJA NAS

logo-um warszawa      baner_eea
logo_mpips
logo-pefron