Władze

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Prezes – Tomasz Kaźmierczak
  • Skarbnik – Anna Olech
  • Członek – Katarzyna Morawska

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca – Marzena Sobkowicz
  • Członek – Elżbieta Wojciechowska
  • Członek – Eleonora Kosowska