Zespół Biura

Dyrektor Biura:
  • Ija Maria Ostrowska
Zespół doradców:
  • Małgorzata Kaźmierczak
  • Anna Masny – Żelazowska
  • Beata Łukasiewicz
  • Katarzyna Pancewicz
  • Agnieszka Pożarowska
  • Sylwia Łajca – Ossowska
  • Maciej Popiołek

Pracę Biura Porad Obywatelskich wspiera zespół wolontariuszy.

wa Bartoszyńska