Zespół Biura

Dyrektor Biura:
  • Ija Maria Ostrowska
Zespół doradców:
  • Ewa Bartoszyńska
  • Agata Borkowska
  • Anna Całka
  • Małgorzata Kaźmierczak
  • Joanna Łochowska
  • Beata Łukasiewicz
  • Anna Masny – Żelazowska
  • Katarzyna Pancewicz
  • Maciej Popiołek

Pracę Biura Porad Obywatelskich wspiera zespół wolontariuszy.

wa Bartoszyńska