O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie CIS zostało wpisane w rejestr Stowarzyszeń 11.06.1996 r. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o przysługujących im prawach i uprawnieniach, wzmacnianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W lipcu 1996 roku Stowarzyszenie CIS uruchomiło pierwsze w Polsce Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie. Jest jednym z inicjatorów i założycieli Związku Biur Porad Obywatelskich.