Dołącz do nas

Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej

grafika pani w słuchawkachW czym możemy pomóc

Zasady poradnictwa
Grafika jak skorzystać z pomocy Jak skorzystać z pomocy BPO

grafika kontaktKontakt

AKTUALNOŚCI

WSPARCIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH W CZASIE EPIDEMII

Informujemy, że przywróciliśmy wizyty bezpośrednie w siedzibie Biura Porad Obywatelskich.

KONTAKT:

TELEFONICZNY 22 828-12-95

poniedziałki w godzinach: 11:00 – 18:00

wtorki – piątki w godzinach: 9:00 – 16:00

e-mail: bpowarszawa@gmail.com

Wspomóż nas, przekaż nam 1,5%

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (KRS 101748), prowadzące Biuro Porad Obywatelskich jest pozarządową organizacją pożytku publicznego.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwJmJxWgBsjfwnxVVNJxrgJSWN

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Jak skorzystać z porady
w poszczególnych Dzielnicach w Warszawie

Czytaj więcej …

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym blogiem

Logotyp Funduszu

Dla kogo tzw. „renta wdowia”? 

Renta wdowia jest jednym z projektów, który został do Sejmu złożony w kwietniu 2023 roku przez Nową Lewicę. Sejm dopiero teraz zajął się pracami nad wdrożeniem tego nowego świadczenia. 7 lutego 2024 roku podczas posiedzenia Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmian w innych ustawach, mających na celu wprowadzenie renty wdowiej. Według Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk projekt renty wdowiej może zostać wdrożony nawet w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Kto będzie mógł z niej skorzystać? Do tej pory w przypadku śmierci współmałżonka pozostający przy życiu drugi z małżonków miał możliwość składania wniosku o rentę rodzinną, która m.in. umożliwiała mu wybór korzystniejszego (wyższego) świadczenia, pod warunkiem rezygnacji z własnej, wypracowanej, ale niższej emerytury. Obecnie projekt renty wdowiej zakłada dwie możliwości. Owdowiały małżonek będzie miał możliwość zachowania swojego świadczenia emerytalnego i zwiększenia go o 50 % renty rodzinnej należnej po zmarłym współmałżonku lub będzie mógł otrzymywać rentę rodzinną po zmarłym małżonku, ale dodatkowo otrzyma 50 % własnej emerytury. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie tego nowego świadczenia etapami. Początkowo, przez pierwsze pół roku, wdowa lub wdowiec otrzymywaliby 15 % wysokości emerytury lub renty, która przysługiwała zmarłemu małżonkowi. Po kolejnych sześciu miesiącach świadczenie to zwiększyłoby się do 20 %, a po roku wynosiłoby 50% świadczenia  zmarłego małżonka. Należy zaznaczyć, że maksymalna kwota świadczenia nie może przekroczyć trzykrotnej wartości przeciętnej emerytury. 

Jeśli będą chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat planów związanych z wprowadzeniem renty wdowiej lub poradzić się w innych, ważnych sprawach, zachęcamy do kontaktu z Biurem Porad Obywatelskich. Świadczymy dla Państwa wsparcie w ramach projektu „Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces” finansowanego ze środków PFRON.

Warszawa; 28 marca 2024 r.

Uwaga, od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowe świadczenie
wspierające!

Już od 1 stycznia 2024 roku zostanie wprowadzony nowy rodzaj świadczenia skierowany do
osób z niepełnosprawnościami mających największą potrzebę wsparcia – świadczenie
wspierające. Świadczenie będzie miało na celu pomoc w pokryciu wydatków związanych z
zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Będzie to świadczenie
przeznaczone bezpośrednio dla osoby niepełnosprawnej, a nie dla opiekuna osoby
wymagającej opieki i to sama ta osoba będzie decydowała na co je przeznaczy.
Świadczenie będzie przysługiwało osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia, która
uzyska decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia: od 70 do 100 punktów w skali.
Osoba, która będzie chciała uzyskać takie świadczenie powinna najpierw złożyć do
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, a następnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1588,44 zł).
Po szczegółowe informacje na temat tej nowej formy wsparcia, a także w celu uzyskania porad i informacji na wiele innych tematów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami w ramach realizowanego przez nas projektu „Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces”, finansowanego ze środków PFRON.

Warszawa; dnia 14 grudnia 2023 r.

Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces

Do Biura Porad Obywatelskich zgłosił się mężczyzna z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, poruszający się na wózku. Stan jego zdrowia wymaga karmienia dojelitowego. Utrzymuje się on tylko z zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami), ale z tego tytułu nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego 5 lat temu został zgłoszony do ubezpieczenia przez żonę, która ma rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zgłosił się do BPO, ponieważ otrzymał decyzję na podstawie której Narodowy Fundusz Zdrowia domagał się od niego kwoty prawie 3 tys. zł z tytułu świadczeń udzielonych mu przez okres miesiąca (chodziło o karmienie dojelitowe), kiedy według NFZ jakoby nie posiadał ubezpieczenia zdrowotnego. Kwota, której żądał NFZ była dla naszego klienta bardzo duża, a przede wszystkim, jego zdaniem bezzasadna, bo przecież był przez cały czas ubezpieczony. W tym spornym okresie pan z rodziną przeprowadzał się z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej i zmieniła się siedziba ZUS,
a dokumenty były przekazywane między urzędami, więc być może to było przyczyną „zamieszania”. Doradca obywatelski pomógł panu w procedurze odwoławczej.
Sprawa trwała kilka miesięcy i finalnie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kilka dni temu klient z ulgą zawiadomił nas, że Sąd przyznał mu rację i ustalił, że cała sprawa wynikła z błędu urzędniczki, a on przez cały czas był ubezpieczony i roszczenie
o zapłatę było bezpodstawne.

Biuro Porad Obywatelskich zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do korzystania
z porad i pomocy naszych doradców w ramach projektu „Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces” finansowanego ze środków PFRON.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu podjęcia działań zmierzających do polepszenia sytuacji mieszkaniowej oraz uzyskania odpowiedzi na związane z tym  pytania.

Zapisy na porady tel: 22 828 12 95, mail: bpowarszawa@gmail.com

14 września 2023 r.

 

Logotyp Funduszu

 

Wspólne DZIAŁANIE – realna ZMIANA

Projekt „Wspólne DZIAŁANIE – realna ZMIANA” jest realizowany
od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r. i ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego mieszkańców Warszawy o niskim statusie materialnym, mających trudności w samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji problemowych, którzy nie są świadomi, nie znają lub nie rozumieją prawno-instytucjonalnych uwarunkowań doświadczanych trudności i nie są w stanie samodzielnie tymi problemami zarządzać..

Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawa, zgodnie z umową nr UMIA/PS/VI/3/1/514/2021-2024 z dnia 23 grudnia 2021 r.

.

NABÓR WOLONTARIUSZY

Aktualnie zapraszamy chętnych wolontariuszy do współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej CIS.

Społeczeństwo obywatelskie to piękna idea, którą należy wcielać w życie. Dlatego zrób coś dla innych, którzy nie ogarniają życia tak dobrze jak Ty.  Nie zwlekaj! Dołącz do nas już dziś! Warto to uczynić, ponieważ:

Do współpracy w ramach wolontariatu serdecznie zapraszamy osoby, które:

Czytaj więcej

rekrutacja

RESTRUKTURYZACJA

Od 29 czerwca 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. osoby, które na dzień 31 grudnia 2018 r. zalegały z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy (mieszkań komunalne lub socjalnych) i nadal są zadłużone, mogą w swojej dzielnicy składać wnioski
o restrukturyzację zadłużenia.

Czytaj więcej …

INFORMATORY I PUBLIKACJE

BPO-PrzewodnikPoWirtualnymSwiecie
okladka
logoKalUlg

WSPIERAJA NAS

Logo Miasta Stołecznego WarszawyLogo eea grants

Skip to content