O nas

Biuro Porad Obywatelskich, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS jest organizacją pozarządową  udzielającą porad osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż nie znały swoich praw albo prawa ich nie były respektowane.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, bezstronnych, poufnych porad świadczonych przez przeszkolonych doradców.

W Biurze Porad Obywatelskich uzyskać można informację prawną dotyczącą indywidualnej  sytuacji, poradę obywatelską polegającą na opracowaniu informacji o różnych możliwościach rozwiązania problemu i o związanych z nimi konsekwencjach. Zapewniamy  wsparcie osobom dążącym do zmiany swojej sytuacji, z  poszanowaniem ich samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz w dokonaniu wyboru postępowania,  a także pomoc, w razie potrzeby,  sporządzenia wspólnie planu działania i  jego realizowania.

Nasze hasło to: „Obywatele pomagają obywatelom być obywatelami”.

Problemy są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Jednakże jakość życia i optymalne funkcjonowanie zależy od możliwości i umiejętności pokonywania tych problemów. Niezbędnym do tego warunkiem jest posiadanie informacji o możliwościach, prawach i zasobach instytucjonalnych. Biuro Porad Obywatelskich powstało po to, aby takich informacji udzielać.
Szczególnie w obecnej, skomplikowanej i zmieniającej się sytuacji (transformacja ustrojowa, wstąpienie do Unii Europejskiej, niestabilność i mnogość uregulowań prawnych) istnienie Biur Porad Obywatelskich wydaje się niezbędne.

Chcemy, aby możliwość korzystania z zagwarantowanych praw była powszechna, nie tylko dla wybranych grup społecznych czy uzależniona od możliwości finansowych obywateli.

Zobacz: opinie o nas