Czym się zajmujemy

Biuro Porad Obywatelskich jest miejscem, do którego mogą zgłaszać się osoby, które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu.

Zakres problemów, zgłaszanych do BPO jest bardzo szeroki:sprawy mieszkaniowe, rodzinne, dotyczące postępowania w urzędzie, świadczeń i zasiłków, zatrudnienia, własności i inne.


Nasze usługi są:

  • bezpłatne
  • poufne
  • bezstronne
  • świadczone przez profesjonalnie przygotowanych doradców

Doradcy BPO udzielają informacji i porad o:

  • Sposobach i możliwościach rozwiązania problemów
  • Przysługujących uprawnieniach
  • Procedurach załatwienia sprawy
  • Specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu

Doradca BPO wysłuchuje, diagnozuje problem, wskazuje możliwości jego rozwiązania, konsekwencje wynikające z podjęcia określonych działań. Doradca wspiera w dążeniu do pokonania trudności.

Porady udzielane są w oparciu o stale aktualizowany system informacyjny, którego integralną częścią są akty prawne.

Staramy się wskazywać jak najwięcej możliwości rozwiązania problemu, ale decyzja o sposobie działania należy do osoby zainteresowanej.