Zasady poradnictwa

1. Otwartość dla wszystkich – zasada ta oznacza przede wszystkim, że do BPO może przyjść każda osoba, z każdym problemem

2. Bezpłatność usług – świadczone przez Biuro porady są całkowicie bezpłatne

3. Poufność usług – biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu klienta w BPO oraz wszystkich powierzonych przez niegoinformacji.

4. Bezstronność usług – doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami; nie ocenia klienta i jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu.

5. Niezależność usług – BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego.

6. Aktualność i rzetelność informacji – każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.