Twój dom Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

W sierpniu 2012 r. została podpisana umowa na realizację projektu Twój Dom  Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zawiązane zostało partnerstwo lokalne, w skład którego oprócz OPS Praga Południe, wchodzą także Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat. Partnerstwo  opracowało ofertę pomocy kierowaną do różnych grup osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W siedzibie OPS, Stowarzyszenie CIS uruchomiło  Południowopraski  Punkt Porad Obywatelskich , w którym dyżury 2 x w tygodniu pełni 2 doradców  BPO. Od lipca do końca 2012 r. udzielili 250 porad, z których 80% dotyczyło problemów mieszkaniowych i zadłużeń. Projekt jest realizowany zgodnie z planem, a porady świadczone przez doradców BPO cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem. Oznacza to, że było i jest zapotrzebowanie na tego typu usługę.

Adresy stron internetowych partnerów: