Mieszkania

mieszkanie

 • jak uzyskać mieszkanie z zasobów gminy ? komunalne/socjalne
 • jakie są różnice między mieszkaniem socjalnym a komunalnym
 • co zrobić gdy gmina odmawia przyznania mieszkania
 • kto ma prawo otrzymać mieszkanie komunale po śmierci najemcy i jakie kroki trzeba podjąć
 • kto ma prawo otrzymać mieszkanie po śmierci członka spółdzielni i jakie kroki trzeba podjąć
 • kto ma prawo do wkładu mieszkaniowego po śmierci członka spółdzielni
 • jak uzyskać prawo do mieszkania po opuszczeniu go przez najemcę
 • jak uzyskać prawo do mieszkania po opuszczeniu go przez członka spółdzielni
 • w jakiej sytuacji może zostać wypowiedziana umowa najmu, wykluczenie z członkostwa w spółdzielni
 • co zrobić gdy uważamy utratę tytułu prawnego do mieszkania za bezpodstawną
 • kiedy można ubiegać się o przywrócenie tytułu prawnego do mieszkania
 • co zrobić gdy właściciel wzywa do opuszczenia mieszkania
 • jak zareagować na otrzymany pozew o eksmisję
 • kiedy sąd orzeknie o prawie do lokalu socjalnego
 • co zrobić gdy sąd orzeknie eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego
 • co to jest pomieszczenie tymczasowe, pomieszczenie tymczasowe z zasobów m.st. Warszawy
 • jak możemy się pozbyć uciążliwego współlokatora
 • kto jest odpowiedzialny za ponoszenie opłat za mieszkanie
 • co zrobić gdy współlokator nie chce płacić za mieszkanie
 • kiedy możemy przekształcić mieszkanie komunalne na własnościowe
 • kiedy możemy ubiegać się o zwrot kaucji mieszkaniowej
 • jakie kroki trzeba podjąć, aby zamienić mieszkanie
 • kiedy właściciel może podwyższyć opłaty za mieszkanie,
 • czy można się odwołać od podwyżki opłat
 • co można zrobić gdy właściciel pozbawia najemcę wody, gazu, energii