Zatrudnienie

zatrudnienie

 • co zrobić gdy pracodawca nie zawiera pisemnej umowy
 • konsekwencje pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, o dzieło)
 • uprawnienia związane z ciążą i z tytułu urodzenia dziecka
 • uprawnienia z tytułu niepełnosprawności
 • ochrona przed wypowiedzeniem osób w wieku przedemerytalnym
 • sposoby rozwiązania umowy o pracę
 • jakie kroki podjąć gdy nie zgadzamy się z rozwiązaniem umowy o pracę
 • co zrobić gdy nie otrzymujemy wynagrodzenia
 • co zrobić gdy nie otrzymujemy świadectwa pracy lub gdy zawiera ono błędy
 • co to jest mobbing
 • jak odwołać się od nagany
 • prawo do urlopu wypoczynkowego