Dofinansowanie na projekt „Senior aktywny obywatel”

logo-asos

     Projekt ?Senior ? aktywny obywatel?, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014?2020, jest kontynuacją działań podejmowanych na rzecz warszawskich seniorów przez Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie.

     Ideą projektu jest poprawa jakości życia seniorów dotkniętych: niedostatkiem, trudną sytuacją rodzinną, problemami mieszkaniowymi. Pomoc jest całkowicie bezpłatna, udzielana z zachowaniem pełnej poufności.

     W ramach projektu prowadzone będą spotkania edukacyjne obejmujące m.in. zagadnienia zakupów podczas prezentacji, zawierania umów przez telefon, konsekwencji poręczania kredytów i pożyczek, zaciągania kredytu na prośbę innej osoby, opieki nad osobą starszą niesamodzielna, spraw mieszkaniowych oraz własności i form jej przekazania.

     We wspomnianych sprawach, a także w wielu innych, doradcy BPO będą udzielać porad seniorom, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do szukania fachowej pomocy.

     Wiele przydatnych informacji jest dostępnych w Internecie. W siedzibie BPO uruchomiono stanowisko internetowe, przy którym można skorzystać z pomocy wolontariusza w wyszukiwaniu niezbędnych informacji oraz korzystaniu z poczty elektronicznej. Doradcy wraz z wolontariuszami będą pracowali również nad poradnikiem ?Krotki przewodnik po wirtualnym świecie?, zachęcającym do korzystania z Internetu i wyjaśniający jego przydatność w życiu codziennym.

     Uzyskanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach dla seniorów nie jest proste, gdyż informacje są bardzo rozproszone (różne ulgi przysługujące ze względu na wiek, ze względu na niepełnosprawność czy sytuację finansową). Nie ma takiego miejsca, w którym senior mógłby zapoznać się ze wszystkimi przywilejami. Dlatego, w celu zaspokojenia potrzeb grupy seniorów, doradcy BPO opracują ?Kalkulator ulg i uprawnień?, dzięki któremu dotarcie do wszystkich przywilejów będzie ułatwione. Osoby niemające komputera będą mogły skorzystać z niego przy pomocy doradcy lub wolontariusza BPO. Wyszukiwarka zostanie zamieszczona na stronie internetowej BPO. ?Kalkulator ulg? stanowić będzie odpowiedź na problem społeczny, jakim jest brak dostępu do informacji o uprawnieniach oraz niewiedza na temat tego, w czym Internet mógłby być przydatny seniorom.

     Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie BPO przy ul. Gałczyńskiego 3, telefonicznie pod numerem: (22) 828-12-95 lub e-mail: bpowarszawa@gmail.com.

Możliwość komentowania została wyłączona.