Restrukturyzacja czyli częściowe umorzenie długów czynszowych

Od 20 marca 2015 roku do 21 września 2015 roku, osoby, które mają zadłużenie za mieszkanie komunalne mogą w swojej dzielnicy składać wnioski o restrukturyzację zadłużenia.
Na czym polega restrukturyzacja? Generalnie na tym, że zobowiązujemy się do spłaty części zadłużenia (30 % lub 50%), regulowania systematycznie (przez 4 lata) opłat bieżących za mieszkanie, a wierzyciel jakim jest m.st Warszawa umorzy nam resztę.

Poniżej szczegóły:
1. Musimy wybrać korzystny dla siebie wariant. Są dwa:
I – spłata 30% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania porozumienia.
Ta opcja może być korzystna dla tych osób, które mają stosunkowo niskie zadłużenie lub mogą uzyskać wsparcie na ten cel od osób bliskich. Pożyczka na ten cel nie ma sensu, trzeba ją potem spłacić plus odsetki itp.
Uwaga! osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej – pożyczka, darowizna to także dochód. Uzyskując takie wsparcie można stracić prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Lepiej skorzystać z wariantu drugiego:
II -spłata 50% zadłużenia rozłożonego na raty do 30.09.2019r.

2. Złożyć wniosek w Urzędzie Dzielnicy.
Uwaga! we wniosku oświadczamy, że dług uznajemy. Osoby, które uważają że dług jest przedawniony lub toczą spór w sądzie o wysokość zadłużenia powinny dobrze się zastanowić czy taki wniosek składać.
We wniosku nie opisujemy swojej sytuacji, nie wyjaśniamy dlaczego doszło do zadłużenia, nie dołączamy dokumentów. Wybieramy tylko jeden z wariantów i uznajemy dług.

3. Urząd dzielnicy przygotuje dla nas do podpisania porozumienie.
W porozumieniu zobowiązujemy się do spłaty zadeklarowanej kwoty zadłużenia oraz do regularnego uiszczania opłat bieżących za mieszkania do 30.09.2019 czyli przez 4 lata. Możemy dwa razy do roku opóźnić się w spłacie, ale opóźnienie nie może przekroczyć 21 dni.

Jeśli komornik egzekwuje ten dług to Urząd wystąpi o umorzenie egzekucji. Uwaga! Komornik pobierze opłatę w wysokości 5% od kwoty niewyegzekwowanej.
Jeśli mamy zawarte porozumienie odnośnie spłaty zadłużenie z ZGN lub ze Skarbnikiem to automatycznie zostanie anulowane.

Kto nie może skorzystać z restrukturyzacji?
– osoby, których zadłużenie powstało po 30 września 2014
– osoby, które dewastowały mieszkania w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Jeśli wywiążemy się z zawartego porozumienia to pod koniec 2019 r nasze długi za mieszkanie zostaną umorzone.

Niestety umorzone długi to też dochód dla urzędu skarbowego, pomocy społecznej!!!
To oznacza, że urząd skarbowy będzie domagał się podatku od kwoty umorzone. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zawsze mogą prosić o umorzenie podatku.

W razie wątpliwości zapraszamy do skorzystania z pomocy doradców Biura Porad Obywatelskich.

Możliwość komentowania została wyłączona.