Zapytanie ofertowe

 

 swiss-620x121

Projekt ?Długi ? wspólny problem? współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w związku z realizacją Projektu ?Długi – wspólny problem? realizowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego  Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy poszukuje osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i zorganizowanie międzynarodowej konferencji w dniu 12 września 2014r. .

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za:

 • zorganizowanie konferencji, w tym: przygotowanie listy uczestników, wynajęcie odpowiedniej sali, cateringu
 • współpracę z podwykonawcami (zadbanie o właściwą dokumentacje wydatków)
 • wynajęcie moderatora, polskich ekspertów, tłumaczy, fotografa (osoby do dokumentowania konferencji)
 • przygotowanie materiałów programowych i promocyjnych
 • opiekę nad uczestnikami konferencji
 • opracowanie podsumowania konferencji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3?letnie doświadczenie w poradnictwie obywatelskim
 • znajomość środowiska pozarządowych organizacji poradniczych
 • doświadczenie przy realizacji projektów społecznych z partnerem zagranicznym
 • pełna dyspozycyjność (praca w różnych godzinach, w tym możliwe wieczornych i weekendy)
 • umiejętności organizacyjne
 • duża odporność na stres
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie i umiejętność pracy w zespole oraz z zewnętrznymi partnerami
 • biegła obsługa pakietu MS OFFICE, Internetu
 • znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymagań: osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa lub przesłanie na adres mailowy: bpowarszawa@gmail.com do dnia 23 czerwca 2014r wraz z określeniem oczekiwanej kwoty wynagrodzenia. Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Decyzja o podjęciu współpracy zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko wybrani kandydaci.

Możliwość komentowania została wyłączona.