Projekt „Starsi wiedzą więcej”

logo_Mpips-300x75

Projekt pt. ?Starsi wiedzą więcej? jest kontynuacją działań podejmowanych od wielu lat na rzecz warszawskich seniorów przez Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie Centrum Informacji Społecznej CIS. Biuro pomagało seniorom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów udzielając porad, wydając cieszący się dużym powodzeniem bezpłatny poradnik ?Obywatelski niezbędnik seniora?, oraz angażując się w inne działania na rzecz seniorów dotkniętych problemami wynikającymi z niepełnosprawności, samotności i wielu innych problemów życiowych. Aktualnie, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-1013, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmowanych jest szereg działań – opisanych poniżej.

Ideą projektu pt. ?Starsi wiedzą więcej? jest poprawa jakości codziennego życia warszawskich seniorów, szczególnie tych, których dotykają różnorodne problemy związane z niedostatkiem, trudną sytuacja rodzinną czy problemami mieszkaniowymi. Celem projektu jest również zachęcenie seniorów do podejmowania aktywności społecznej poprzez różnorodne działania edukacyjne. Projekt jest zakrojony na szeroką skalę, bowiem swoimi działaniami ma objąć do końca bieżącego roku aż dziesięć tysięcy stołecznych seniorów. Co trzeba podkreślić, pomoc ta jest całkowicie bezpłatna, udzielana z zachowaniem pełnej poufności i poszanowania osoby zwracającej się o pomoc.

Pod hasłem ?Uczymy się przez całe życie? przeprowadzono w pierwszej połowie 2013 roku, wspólnie z domami kultury, klubami złotego wieku oraz dziennymi domami pobytu już 14 spotkań edukacyjnych o tematyce obejmującej takie istotne zagadnienia jak: edukacja finansowa (planowanie budżetu domowego, dysponowanie dochodami, sposoby oszczędzania oraz zasady racjonalnego i bezpiecznego pożyczania), problematyka zadłużeń (zasady dochodzenia roszczeń, konsekwencje zadłużeń, terminy przedawnień), sprawy mieszkaniowe (możliwość przekazania mieszkania, uprawnienia lokatorów kamienic przejętych przez prywatnych właścicieli czy utrata tytułu prawnego do mieszkania) oraz formy przekazywania własności (dziedziczenie, testamenty, spadki i darowizny).

We wszystkich powyżej wspomnianych sprawach, a także w wielu innych, pracownicy Biura codziennie udzielają porad seniorom, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do szukania fachowej pomocy. Zasadniczym celem tego działania jest pomoc seniorom w dochodzeniu ich praw i dostarczenie wiedzy na temat skutecznego i samodzielnego rozwiązywania problemów. Co należy podkreślić, kadry Biura są wspierane przez profesjonalnych prawników, specjalistów z zakresu prawa cywilnego.

Wiele informacji przydatnych seniorom jest dostępnych w Internecie, jednak nie wszyscy posiadają dostęp do niego jak również nie mają wiedzy niezbędnej do poszukiwania interesujących ich danych. Dlatego, w siedzibie Biura zostanie uruchomione specjalnie dla nich stanowisko internetowe pod nazwą ?Wirtualny świat dostępny seniorom?. Każdy chętny senior będzie mógł skorzystać z pomocy wolontariusza w uzyskaniu potrzebnej mu wiedzy w zakresie różnych form wsparcia,, uzyskać potrzebne formularze, wzory pism, przepisy, dowiedzieć się o różnych formach organizowania zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych. Przy pomocy wolontariusza możliwe też będzie skorzystanie z poczty elektronicznej.

Jak już wspomniano, ?Obywatelski Niezbędnik Seniora? cieszył się dużym powodzeniem wśród czytelników. Dlatego, przygotowywane jest drugie wydanie, poszerzone i uzupełnione. Poradnik ten będzie dostępny bezpłatnie w wielu instytucjach i organizacjach działających na rzecz seniorów. Ponadto, poradnik będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Porad Obywatelskich, w tym – w wersji przystosowanej do potrzeb osób słabo i niedowidzących.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w projekcie ?Starsi wiedzą więcej? można uzyskać telefonicznie, pod numerem (22) 821-12-94, mailowo bpowarszawa@gmail.com.

Telefon zaufania dla osób starszych

Szanowni Państwo

Informujemy, że współpracujące z naszym Biurem Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” uruchomiło Telefon Zaufania dla osób starszych  – 22 635 09 54.

Telefon Zaufania przeznaczony jest dla wszystkich, ale szczególnie adresowany jest do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą.

logo_mbU_wektor_poziom_500

 

Zapytanie ofertowe

 

 swiss-620x121

Projekt ?Długi ? wspólny problem? współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w związku z realizacją Projektu ?Długi – wspólny problem? realizowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego  Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy poszukuje osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i zorganizowanie międzynarodowej konferencji w dniu 12 września 2014r. .

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za:

 • zorganizowanie konferencji, w tym: przygotowanie listy uczestników, wynajęcie odpowiedniej sali, cateringu
 • współpracę z podwykonawcami (zadbanie o właściwą dokumentacje wydatków)
 • wynajęcie moderatora, polskich ekspertów, tłumaczy, fotografa (osoby do dokumentowania konferencji)
 • przygotowanie materiałów programowych i promocyjnych
 • opiekę nad uczestnikami konferencji
 • opracowanie podsumowania konferencji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3?letnie doświadczenie w poradnictwie obywatelskim
 • znajomość środowiska pozarządowych organizacji poradniczych
 • doświadczenie przy realizacji projektów społecznych z partnerem zagranicznym
 • pełna dyspozycyjność (praca w różnych godzinach, w tym możliwe wieczornych i weekendy)
 • umiejętności organizacyjne
 • duża odporność na stres
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie i umiejętność pracy w zespole oraz z zewnętrznymi partnerami
 • biegła obsługa pakietu MS OFFICE, Internetu
 • znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymagań: osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa lub przesłanie na adres mailowy: bpowarszawa@gmail.com do dnia 23 czerwca 2014r wraz z określeniem oczekiwanej kwoty wynagrodzenia. Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Decyzja o podjęciu współpracy zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko wybrani kandydaci.