Aktywni obywatele ? poradnictwo obywatelskie dla osób chorych psychicznie i ich rodzin

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS realizuje od czerwca projekt ?Aktywni obywatele ? poradnictwo obywatelskie dla osób chorych psychicznie i ich rodzin?, który skierowany jest do osób chorych psychicznie oraz członków ich rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Jako podstawowy cel przyjmuje się wyposażenie adresowanej grupy osób w wiedzę i umiejętności obywatelskie, dzięki którym będą one mogły skutecznie reprezentować swoje interesy i egzekwować należne im prawa w relacjach społecznych, a tym samym dążyć do poprawy swojej sytuacji życiowej. Program realizowany będzie metodą świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz organizowania warsztatów umiejętności obywatelskich. Warsztaty umiejętności obywatelskich prowadzone będą w 19 warszawskich i podwarszawskich ŚDS, poradnictwo obywatelskie dla osób chorych psychicznie i ich rodzin dostępne będzie dla wszystkich korzystających z mazowieckich ŚDS (i ich rodzin) w ramach bezpośredniego i telefonicznego poradnictwa. Wszyscy uczestnicy ŚDS otrzymają Poradnik ?Aktywny Obywatel?, a personel ŚDS model warsztatów umiejętności obywatelskich do samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami chorymi psychicznie.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego ?Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi?.

Zapytanie ofertowe

 

 swiss-620x121

Projekt ?Długi ? wspólny problem? współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w związku z realizacją Projektu ?Długi – wspólny problem? realizowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego  Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy poszukuje osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i zorganizowanie międzynarodowej konferencji w dniu 12 września 2014r. .

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za:

 • zorganizowanie konferencji, w tym: przygotowanie listy uczestników, wynajęcie odpowiedniej sali, cateringu
 • współpracę z podwykonawcami (zadbanie o właściwą dokumentacje wydatków)
 • wynajęcie moderatora, polskich ekspertów, tłumaczy, fotografa (osoby do dokumentowania konferencji)
 • przygotowanie materiałów programowych i promocyjnych
 • opiekę nad uczestnikami konferencji
 • opracowanie podsumowania konferencji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3?letnie doświadczenie w poradnictwie obywatelskim
 • znajomość środowiska pozarządowych organizacji poradniczych
 • doświadczenie przy realizacji projektów społecznych z partnerem zagranicznym
 • pełna dyspozycyjność (praca w różnych godzinach, w tym możliwe wieczornych i weekendy)
 • umiejętności organizacyjne
 • duża odporność na stres
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie i umiejętność pracy w zespole oraz z zewnętrznymi partnerami
 • biegła obsługa pakietu MS OFFICE, Internetu
 • znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymagań: osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa lub przesłanie na adres mailowy: bpowarszawa@gmail.com do dnia 23 czerwca 2014r wraz z określeniem oczekiwanej kwoty wynagrodzenia. Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Decyzja o podjęciu współpracy zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko wybrani kandydaci.

Dofinansowanie z Funduszy EOG na projekt Wsparcie dla zadłużonych

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w Warszawie otrzymało dofinansowanie z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji na projekt ?Wsparcie dla zadłużonych?, który dotyczy usprawnienia systemu niefinansowych usług socjalnych i wzmocnienia środowiskowej współpracy międzysektorowej w pracy z wykluczonymi społecznie, w tym klientami OPS. Projekt będzie realizowany przez 19 m-cy.

 baner_eea            

FIO 2015 – 2016 „Aktywni mieszkańcy”

Biuro Porad Obywatelskich od maja 2015 r. realizuje projekt „Aktywni mieszkańcy” dzięki dotacji uzyskanej z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Warszawy do wyrażania opinii oraz włączenia się w opracowanie propozycji zmian wybranych przepisów lokalnego prawa mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Dążymy do tego, żeby władze m.st Warszawy wprowadziły korzystniejsze przepisy dla lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji.

Od czerwca 2015r. nasze propozycje konsultujemy z mieszkańcami Warszawy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi propozycjami zmian w przepisach miejscowego prawa lokalowego kwestionariusza zmian.

Zainteresowanych wyrażeniem opinii nt. proponowanych zmian, zabraniem głosu przez osoby, które są bezpośrednio dotknięte negatywnymi konsekwencjami obowiązywania wymienionych lub podobnych przepisów lokalnego prawa mieszkaniowego lub których bliscy, znajomi znaleźli się lub mogą się znaleźć w takiej sytuacji, zapraszamy od czerwca 2015 r. do Biura Porad Obywatelskich lub jednego z dziewięciu dzielnicowych punktów porad: Bielany, Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Śródmieście, Targówek, Ursus, Wawer i Wola.

Adresy BPO i dzielnicowych punktów oraz godziny przyjęć mieszkańców Warszawy znajdują się na w zakładce „Jak skorzystać z pomocy BPO”

Ponadto opinie, propozycje zmian, także innych niż wymienione wyżej, przepisów lokalnego prawa mieszkaniowego można wyrazić wypełniając ankietę oraz na Facebooku w formie otwartych komentarzy, kliknięć Lubię to!

Zapraszamy! Każdy głos może pomóc w poprawieniu sytuacji wielu osób i rodzin, które nie ze swojej winy ponoszą poważne konsekwencje niekorzystnych przepisów lokalnego prawa mieszkaniowego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

„Obywatel SENIOR”

logo-asos

Projekt pt. ?Obywatel SENIOR? (realizowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020) jest kontynuacją działań podejmowanych od wielu lat na rzecz seniorów przez Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie – Centrum Informacji Społecznej CIS. Biuro pomagało seniorom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów udzielając porad, wydając cieszący się dużym powodzeniem bezpłatny poradnik ?Obywatelski niezbędnik seniora? oraz angażując się w inne działania na rzecz seniorów dotkniętych problemami wynikającymi z niepełnosprawności, samotności i wielu innych problemów życiowych.

Ideą projektu ?Obywatel SENIOR? jest poprawa jakości codziennego życia seniorów, szczególnie tych, których dotykają różnorodne problemy związane z niedostatkiem, trudną sytuacja rodzinną, czy problemami mieszkaniowymi. Celem projektu jest również zachęcenie seniorów do podejmowania aktywności społecznej poprzez różnorodne działania edukacyjne. Co trzeba podkreślić, pomoc ta jest całkowicie bezpłatna, udzielana z zachowaniem pełnej poufności i poszanowania osoby zwracającej się o pomoc.

Pod hasłem ?Uczymy się przez całe życie? prowadzone są w różnego typu organizacjach senioralnych spotkania edukacyjne (planowanych jest 20 spotkań do końca 2015r. konsumencka, o tematyce obejmującej takie istotne zagadnienia jak: upadłość konsumencka, problematyka zadłużeń (zasady dochodzenia roszczeń, konsekwencje zadłużeń, terminy przedawnień), sprawy mieszkaniowe (możliwość przekazania mieszkania, uprawnienia lokatorów kamienic przejętych przez prywatnych właścicieli czy utrata tytułu prawnego do mieszkania), praca na emeryturze, pomoc osobie chorej, ulgi i uprawnienia dla seniorów, prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz formy przekazywania własności (dziedziczenie, testamenty, spadki i darowizny).

We wszystkich powyżej wspomnianych sprawach, a także w wielu innych, doradcy warszawskiego Biura Porad Obywatelskich codziennie udzielają porad seniorom, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do szukania fachowej pomocy. Zasadniczym celem tego działania jest pomoc seniorom w dochodzeniu ich praw i dostarczenie wiedzy na temat skutecznego i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wiele informacji przydatnych seniorom jest dostępnych w Internecie, jednak nie wszyscy posiadają dostęp do niego jak również nie mają wiedzy niezbędnej do poszukiwania interesujących ich danych. Dlatego, w siedzibie Biura zostało uruchomione specjalnie dla nich stanowisko internetowe pod nazwą ?Wirtualny świat dostępny seniorom?. Każdy chętny senior będzie mógł skorzystać z pomocy wolontariusza w uzyskaniu potrzebnej mu wiedzy w zakresie różnych form wsparcia, uzyskać potrzebne formularze, wzory pism, przepisy, dowiedzieć się o różnych formach organizowania zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych. Przy pomocy wolontariusza możliwe też będzie skorzystanie z poczty elektronicznej. Seniorzy, którzy samodzielnie korzystają z komputera, gdy pojawią się jakieś trudności, będą mogli zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do wolontariuszy BPO

Jak już wspomniano, ?Obywatelski Niezbędnik Seniora? cieszył się dużym powodzeniem wśród czytelników. Dlatego, przygotowywano trzecie wydanie, poszerzone i uzupełnione. Poradnik ten będzie dostępny bezpłatnie w wielu instytucjach i organizacjach działających na rzecz seniorów, a także w siedzibie Biura Porad Obywatelskich.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z porad, z Internetu, z poradnika czy ze spotkań edukacyjnych można uzyskać w siedzibie BPO przy ul. Gałczyńskiego 3, telefonicznie, pod numerem (22) 821-12-95 lub mailowo bpowarszawa@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!!