Trzecia edycja „Śródmieście Działa! Święto Inicjatyw Społecznych”

image2993

W dniu 11 czerwca 2016r. na skwerku przed „Warsztatem Warszawskim” przy pl. Konstytucji 4 będziemy wspólnie świętować z śródmiejskimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na FB
https://www.facebook.com/events/578487128996233/ oraz http://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/srodmiescie-dziaa.html.

Poradnictwo do samodzielności

Logotyp Funduszu

Informujemy, że w 2017 r. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS realizuje projekt „Poradnictwo do samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne z Warszawy, jak i Mazowsza do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego celem umówienia się na spotkanie.

Skorzystać można z bezpłatnych, poufnych, rzetelnych porad, świadczonych przez profesjonalnych doradców. Porady świadczone są  w siedzibie Biura Porad Obywatelskich, jak i  w dzielnicowych punktach, w których dyżurują doradcy Biura Porad Obywatelskich.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wykorzystania tej szansy w celu  rozwiązania  różnych trudnych sytuacji życiowych.

CIS-logo

W ciągu 20-lecia…

W ciągu 20 lecia…

 • Udzieliliśmy 102 522 porad.
 • Porady świadczymy bezpośrednio, telefonicznie, e-mailowo
 • Zaczynaliśmy od jednego miejsca poradniczego obecnie udzielamy porad w sieci 11 punktów poradniczych w Warszawie.
 • Porady świadczone były w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, w domach pomocy społecznej, w zakładach karnych, w ośrodkach dla osób uzależnionych, bezdomnych, w społeczności nowosądeckich Romów, a także w różnych miejscach na Mazowszu.
 • Korzystaliśmy z najlepszych wzorców i know how:
 • brytyjskiej sieci citizens advice bureaux,
 • z amerykańskich- Microfinance edukacja finansowa
 • z francuskich (CRESUS) praca z zadłużonymi metodą budżetów domowych.

To przyniosło następujące rezultaty:

 • warszawskie Biuro Pora Obywatelskich stało się modelowym dla innych podobnych powstających w kraju. BPO od 18 lat jest w ogólnopolskiej sieci Biur Porad Obywatelskich),
 • w zespole mamy 4 trenerów poradnictwa obywatelskiego
 • 6 osób w zespole ma certyfikaty z edukacji finansowej.
 • staliśmy się pionierami pracy z osobami zadłużonymi w Warszawie.
 • realizujemy liczne projekty w partnerstwach z instytucjami publicznymi, w tym samorządowymi.

Nasza działalność nie ogranicza się do świadczenia poradnictwa. Prowadzimy :

 • szkolenia (szkolenia dla pracowników socjalnych, klientów pomocy społecznej, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób zadłużonych).
 • mamy publikacje:  Obywatelski niezbędnik seniora Wirtualny świat seniora, Seria poradników dla osób z zadłużeniem, Internetowy Kalkulator Ulg.
 • działamy rzecz zmiany społecznej: od 2006 roku rozpoczęliśmy i razem ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich prowadziliśmy kampanię informacyjną na rzecz zapobiegania dziedziczeniu długów spadkowych, a obecnie zbieramy dowody, dzięki którym zmianie ulegną niekorzystne dla pewnych grup osób przepisy warszawskiej polityki mieszkaniowej.

I przez 20 lat pracujemy w stałym zespole osób wspomaganym pracą coraz większej grupy wolontariuszy.

Naszym założycielom, sympatykom i przyjaciołom oraz sponsorom a szczególnie wolontariuszom serdecznie dziękujemy

W imieniu zespołu Biura Porad Obywatelskich

Ija Ostrowska

SOS Rodzina

SOS Rodzina

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS od września 2016 r. realizuje wspólnie z innymi organizacjami i Miastem st. Warszawa projekt SOS Rodzina.
Zachęcamy rodziny, które chcą rozwiązać swoje problemy finansowe, rozwinąć umiejętności społeczne, zapewnić dzieciom pomoc w rozwoju i nauce oraz zdobyć doświadczenie zawodowe, do udziału w projekcie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja trwa do końca października. Zapraszamy!

Szczegółowe informacje

Projekt „Z oszczędnościami w przyszłość”

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Z oszczędnościami w przyszłość” współfinansowanego ze środków Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Projekt jest skierowany do osób, podejmujących działania dążące do wyjścia z bezdomności. Obejmuje on serię grupowych warsztatów realizowanych przez doradców Biura Porad Obywatelskich. W programie znajdą się miedzy innymi: trening z edukacji finansowej (w tym budżetowy), treningi z definiowania celów finansowych, sposobów i możliwości oszczędzania, metod radzenia sobie z nagłymi i nieprzewidzianymi wydatkami. Program obejmuje również tematykę profilaktyki zadłużeń – bezpiecznego i  świadomego zaciągania zobowiązań, jak również możliwych ich konsekwencji.

Działania będą prowadzić do zwiększenia kompetencji osób uczestniczących, w zakresie hierarchizacji wydatków i opłat w odniesieniu do uzyskiwanych przez nie dochodów, podniesienia wiedzy na temat dostępnych świadczeń oraz wzrostu świadomości
o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z zaciągania zobowiązań finansowych.

Obywatelskie – AKTYWNE

image3028

Od 1 maja 2016. Związek Biur Porad Obywatelskich wspólnie z siecią Biur projekt Obywatelskie – AKTYWNE współfinansowany przez FIO. Projekt dotyczy pobudzania obywateli do aktywności poprzez poszerzenie i ułatwienie im dostępu do wiedzy, informacji i porad. Zachęcamy obywateli do korzystania z poradnictwa i edukacji obywatelskiej. W ramach projektu rozwijamy internetowy serwis edukacyjno-poradniczy, który daje między innymi możliwość rozwiązania swojego problemu poprzez porady e-mailowe, a także podzielenia się swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów na forum dyskusyjnym.

Pobierz plakat

Dobre życie całe życie

logoasos-2020

Biuro Porad Obywatelskich od 1 kwietnia b.r. realizuje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 projekt pt. „DOBRE ŻYCIE CAŁE ŻYCIE”. Jest on skierowany do seniorów, mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem i niską aktywnością społeczną, min. z powodu nadmiernego zadłużenia, doświadczanych problemów życiowych i niewystarczającej wiedzy na temat możliwości ich rozwiązania.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia seniorów i ich aktywizację. Zaplanowano działania adekwatne do potrzeb seniorów i uwzględniające ograniczenia związane z wiekiem, stopniem samodzielności, niepełnosprawnością oraz rodzajem problemów z jakimi seniorzy się zmagają. Odbiorcy projektu uzyskują zróżnicowane wsparcie zależnie od diagnozy ich sytuacji. Odbywa się indywidualna praca nad rozwiązywaniem konkretnych trudnych sytuacji, są porady telefoniczne oraz spotkania grupowe. Seniorzy dotknięci zadłużeniem otrzymują dodatkową pomoc, łącznie ze sporządzeniem wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (doradcy Biura Porad Obywatelskich posiadają certyfikaty trenerów edukacji finansowej Microfinance Centre).

Aktywizacji i integracji seniorów sprzyjają tzw. WARSZAWSKIE POSIADY, podczas których przy filiżance kawy lub herbaty i ciasteczkach, seniorom przekazywana jest wiedza na ważne tematy, odbywa się rozmowa o problemach, istnieje możliwość wymiany doświadczeń.

Realizację projektu wspierają zróżnicowani wiekowo wolontariusze – młodzi świadczą usługi w ramach BIURA PODAŃ oraz usługi ASYSTA W URZĘDZIE, a starsi zostaną recenzentami raportu identyfikującego bariery utrudniające seniorom funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.

Konsultację w Ursusie 20.X

 

logo_fio1d

20 października 2016 r. (w czwartek) odbędą się w Ursusie, w Domu Kultury Arsus, konsultacje prowadzone przez doradców Biura Porad Obywatelskich w Warszawie, dotyczące polityki mieszkaniowej m.st. Warszawy. Konsultacje odbędą się przy okazji obchodów Dni Seniora. Osoby, które chcą włączyć się w konsultacje zapraszamy do wyrażenia opinii na profilu FB Biura Porad Obywatelskich w Warszawie
https://www.facebook.com/bpowwarszawie/

Spotkania z mieszkańcami

logo_fio1d

Zapraszamy mieszkańców Warszawy na spotkanie dotyczące spraw mieszkaniowych! Chętnie wysłuchamy Państwa opinii na temat zmian w przepisach warszawskiej polityki mieszkaniowej.

Harmonogram najbliższych spotkań:

 • 13 października o godz. 16.00 w Międzypokoleniowej Klubokawiarni przy ul. Anielewicza 3/5
 • 19 października o godz. 12.00 w Klubie Złotego Wieku przy ul. Jagiellońska 56
 • 21 października o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Karolkowej 58 A

Wspomóż nas, przekaż nam 1,5%

 

Przekaż 1,5% swojego podatku dla Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – CIS, prowadzące Biuro Porad Obywatelskich.

Doradcy obywatelscy od 1996 r. udzielają bezpłatnych porad osobom napotykającym
trudności w rozwiązaniu swoich życiowych problemów.
Centrum Informacji Społecznej CIS, prowadzące Biuro Porad Obywatelskich jest
Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

Szczegóły w poniższym linku:

1,5% podatku

Naszą działalność można również wspierać przekazując darowizny:
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS Bank Pocztowy SA
33 1320 1104 3012 2859 2000 0001.
Tytuł przelewu: wsparcie działań statutowych OPP.

Serdecznie dziękujemy!

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
KRS 0000101748
ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa
Telefon: (22) 22 350-72-51, (22) 828 12 95
www.bpowarszawa.pl

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!